Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Wie leest, leert de wereld
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Verhalen en gedichten helpen ook om je beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen.

Meer lezen, beter in taal
Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.

Daarom de Bibliotheek op school
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

De Bibliotheek helpt op basisscholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Voor meer informatie: neem contact op met je plaatselijke Bibliotheek of download de folder (PDF).