Privacy & Cookies

Bij de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) en via onze website www.nobb.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De NOBB hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is feitelijk voor het laatst aangepast op 03-05-2023.

Privacywetgeving

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. wij via deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
 2. wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij je om uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken, voordat wij dit daadwerkelijk doen;
 4. wij ter bescherming jouw persoonsgegevens passend beveiligen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. je het recht hebt je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je lid bent bij de Bibliotheek, onze website gebruikt, geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven, een contactformulier op de website invult, deelneemt aan een cursus, een toegangsbewijs koopt voor een van onze evenementen en gebruik maakt van het portaal ‘Mijn menu’ verkrijgen, verwerken en gebruiken wij bepaalde gegevens van jou. Ook persoonsgegevens.

Wij bewaren, gebruiken en verwerken alleen de persoonsgegevens die je zelf aan ons geeft tijdens het gebruik van bovenstaande diensten. Bij opgaaf is dan ook duidelijk waarom ze aan ons worden verstrekt en ze worden ook alleen daarvoor gebruikt. Onderstaande gegevens bewaren, gebruiken en verwerken we:

 • NAW gegevens, met gekoppelde gebruikersnaam
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres en betalingsgegevens
 • E-mailadres
 • Aanspreekvorm/geslacht

Besturingssysteem
In onze Google Analytics wordt duidelijk met welke  internetbrowser je onze website bezoekt. Dit blijft anoniem, je IP-adres wordt dus niet vastgelegd.

Registreren
Soms moet je je bij ons eerst registreren, zoals bij Mijn Menu. Na registratie bewaren wij de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Je computer heeft namelijk de mogelijkheid om deze inloggegevens te onthouden, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Het is aan jou om te bepalen of je gebruik maakt van deze optie.

Toegang tot je gegevens
Via Mijn Menu heb je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf je informatie kunt beheren.

Op de hoogte
Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we je op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail

Natuurlijk kun je ons ook volgen via diverse social media. Het gebruik van de social media buttons op onze website wordt later in deze verklaring toegelicht.

Contactformulier
Via de website kun je vragen stellen middels een contactformulier. Je voert daarbij gegevens in. Om het antwoord op je vraag zo goed en zo snel mogelijk te kunnen geven zijn verschillende velden verplicht om in te vullen. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard, maar alleen zolang als het nodig is om de volledige beantwoording en afhandeling te verzorgen. Je telefoongesprek met de Bibliotheek kan worden opgenomen om de kwaliteit van de gesprekken te monitoren en te verbeteren.

Nieuwsbrief
Wij bieden een digitale nieuwsbrief. Daarmee sturen we abonnees informatie over onze producten en/of diensten toe. Je abonneert je op de nieuwsbrief wanneer je lid wordt van de Bibliotheek. Daarmee wordt je e-mailadres met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Ook als niet-lid kun je op de hoogte blijven en je abonneren op de nieuwsbrief.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

In eerste instantie worden je gegevens niet met derden gedeeld. Wanneer we dit wel doen zijn er twee redenen.

Wettelijk
Ten eerste moeten wij, wettelijk gezien, gegevens overhandigen wanneer de autoriteiten daar een bevel voor geven. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of deze geanonimiseerd zijn, is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen geen gegevens terughalen.

Mochten wijzelf een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten hebben, dan kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Zo blijft onze omgeving veilig voor iedereen.

Optimale dienstverlening
Ten tweede houden wij onze dienstverlening optimaal door samen te werken met derden. Sommige partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

Wanneer je een reservering plaatst en het boek is niet beschikbaar binnen de NOBB, dan kijken we daarbuiten. Op dat moment delen wij je gegevens met een andere bibliotheek. Op deze manier word je optimaal geholpen. Ook software die wij gebruiken wordt geleverd door derden. Zoals wij in het eerste kopje aangaven zit het in onze basisprincipes (Privacywetgeving #4) dat we van onze partners eisen dat zij jouw persoonsgegevens passend beveiligen.
 

Koninklijke Bibliotheek

Onder het kopje van optimale dienstverlening valt ook onze samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Als lid van de NOBB kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de Bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Social Media

Op onze website zie je buttons van social media staan. Daarmee kunt je onze content delen via je eigen social media. Op dat moment vallen je activiteiten onder het privacybeleid van die organisaties. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.

Websites van derden

Op onze website staan links naar andere websites. Zo staan wij ook vermeld op andere websites, die niet van ons zijn. Het is goed om te weten dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op de NOBB en de website nobb.nl.

Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat je daar gebruik van maakt.

 

Beveiliging

Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wanneer je op onze website persoonsgegevens invoert, is er sprake van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Daarmee wordt alle informatie tussen jou en onze website afgeschermd.

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zo lang we de gevraagde dienst(en) aan je leveren.

Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar om te voldoen aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd zeven jaar bewaard, omdat we de fiscale plicht hebben om tot zeven jaar terug betaalgegevens te kunnen overleggen.

 


Inzage en wijzigen van jouw gegevens
We begrijpen dat je misschien vragen hebt. Neem daarom gerust contact met ons op wanneer je:

 • vragen hebt over ons privacybeleid
 • je jouw gegevens wilt inzien
 • je gegevens wilt wijzigen
 • een gegevensexport wilt voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken
 • de verwerking van je persoonsgegevens, door ons, wilt beperken

Bij de laatste vier punten vragen wij je om je te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Bezoek je een van onze activiteiten?
Tijdens de evenementen die bij een van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken plaatsvinden maken we foto's en filmpjes. Deze gebruiken we alleen voor onze eigen social media, website en verslagen. Wanneer je niet op de foto of film wilt, kun je dat tijdens de activiteit laten weten.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden, die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Zoals we eerder aangaven eisen wij van onze partners dat ze de persoonsgegevens beveiligen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Dat staat ook onder het volgende kopje ‘Google Analytics’.

Wanneer je op dat moment niet akkoord gaat met het plaatsen van onze cookies, houd er dan rekening mee dat het mogelijk is dat onze website niet meer optimaal werkt. Mijn Menu werkt bijvoorbeeld niet zonder deze cookies. Wanneer je vragen hebt overpersoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om onder andere bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat wij onze website en online diensten kunnen blijven verbeteren.

Wij blokkeren het meezenden van persoonlijke IP-adressen en delen geen gegevens met Google. Zo houden we Google Analytics privacy vriendelijk. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

YouTube
YouTube plaatst geen cookies op onze website. Wij maken gebruik van de privacy vriendelijke versie die YouTube aanbiedt. YouTube slaat pas informatie op wanneer je een video op onze site bekijkt. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.
 

Laatst feitelijk aangepast: 03-05-2023