ANBI en WNT gegevens

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en WNT (Wet Normering Topinkomens) gegevens van Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Statuten

De statuten zijn op 12-07-2017 voor het laatst gewijzigd bij de Kamer van Koophandel.

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Adres: Koornstraat 14-16
Postcode: 5341 BR
Statutaire zetel: Oss

KVK nummer: 41083784
BTW nummer: NL002713.615.B.02
RSIN nummer: 002713615
IBAN nummer: NL26RABO0180450433

E-mailadres: secretariaat@nobb.nl

 

 

Doel

De statuten zijn het laatst gewijzigd op 12-07-2017 en bevatten de volgende doelstelling:

 1. De stichting heeft ten doel: het zonder winstoogmerk bevorderen van de Openbare Bibliotheek voorzieningen in de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze, Landerd, en voorts al hetgeen men een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 • het ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbaar bibliotheek systeem, gericht op bereikbaarheid voor alle gebruikers en met een professionele personele bezetting;
 • dienstverlening aan gebruikers door middel van opbouw en beheer van de collectie, het uitlenen van media en het geven van voorlichting en informatie;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan de culturele infrastructuur zowel van de onderscheiden kernen als van de regio in zijn geheel;
 • voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding. De beloning van personeel en directie van de Bibliotheek vindt plaats conform de CAO Openbare Bibliotheken.

 

 

Bestuurssamenstelling

Directeur-bestuurder: Mevrouw G.G.M. van Creij

 

 

 

Raad van Toezicht

 • Voorzitter: Mevrouw E.J. Brendel
 • Vicevoorzitter: De heer J.M.M.E. van Amelsvoort
 • Lid: De heer A.A.H.J. van de Burgt
 • Lid: Mevrouw J.J. Lauwen
 • Lid: De heer H.A.A.J. van Rinsum
 • Lid: De heer R.C.G.M. Sanders