VoorleesExpress

Terug

De VoorleesExpress brengt leesplezier in huis


De VoorleesExpress is een leuk een laagdrempelig project waarbij het leesplezier van kinderen vergroot wordt en geeft ouders handvatten om taal, (voor)lezen en boeken een blijvende plek te geven in het gezin. Op die manier verrijkt de VoorleesExpress de taalomgeving van kinderen en bevordert ze de taalvaardigheid. Meer taalvaardigheid geeft kinderen betere kansen op school. Kinderen kunnen wennen aan boeken en verhalen, gaan boeken en lezen leuker vinden en gaan zelf meer lezen.

Vrijwilliger worden

vrijwilliger

De VoorleesExpress is altijd op zoek naar goede voorleesvrijwilligers.

Meld een gezin aan

gezin aanmelden

Hoe kan ik een gezin aanmelden?

Wat is de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang (20 keer) gaat een vrijwilliger met hen, en hun ouders, aan de slag met taal en (voor)lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand of het risico daarop kunnen zich via de (voor)school aanmelden bij de VoorleesExpress. 

Achtergrondinformatie over de VoorleesExpress

Lees hier meer over de aanpak