Mediawijsheid

Terug

Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee jongeren zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderende en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Voor het onderwijs werkt de Bibliotheek ondersteunend en verrijkend. Onder de mediawijze functie van de Bibliotheek vallen alle activiteiten die het aanleren van vaardigheden en kennis tot doel hebben, maar vooral ook bewustwording en kritisch leren kijken naar het eigen handelen. Doel is bibliotheekgebruikers en gebruikersgroepen in de gelegenheid te stellen op laagdrempelige wijze zich mediawijsheid eigen te maken, kennis en vaardigheden aan te leren op diverse gebieden, de weg te leren in de dienstverlening van de Bibliotheek en (in geval van leerkrachten in het onderwijs) ondersteund te worden bij eigen media-activiteiten.

Benieuwd naar ons aanbod?

Bekijk in onze webshop het aanbod van uw gemeente.

Naar de webshop voor het onderwijs