Leesbevordering

Terug

Leesbevordering is een belangrijke cultuur-politieke opdracht. Plezier in lezen moet met het oog op ontspannend en functioneel lezen gestimuleerd blijven. De “ontlezing” in de samenleving moet worden tegengegaan. Leesbevordering richt zich op de lees- en taalvaardigheid van kinderen en jongeren. De Bibliotheek wil op laagdrempelige wijze het leesplezier en de leesvaardigheid van jongeren vergroten. Het gaat daarbij ook om het inlopen van taalachterstanden en het stimuleren van hun taalontwikkeling en woordenschat.

Benieuwd naar ons aanbod?

Naar de webshop voor het onderwijs