Vacature Lid Raad van Toezicht

Terug

Vacature Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de NOBB is door het aftreden van één van haar leden, wiens zittingstermijn is verstreken, op zoek naar een nieuwe collega met als kennisgebied HRM.


Over de Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

De stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) is een netwerkorganisatie met 14 bibliotheekvestigingen en een groot aantal servicepunten in onder andere gemeenschapshuizen, scholen en instellingen in de gemeenten Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss (in totaal zo’n 270.000 inwoners), waar ook vrije tijd en erfgoed en DigiTaalhuizen onderdeel van uitmaken. Er werken 130, hoofdzakelijk parttime medewerkers en 200 vrijwilligers.

Als NOBB willen wij dat burgers in ons werkgebied zich kunnen ontwikkelen op een wijze die bij hen past, stimuleren dat zij zich betrokken voelen bij de samenleving, extra ondersteuning bieden aan mensen met een onderwijs- of taalachterstand en mensen ondersteunen in het gebruik van alle beschikbare moderne informatiedragers en informatiebronnen. Dit samen met onze culturele, educatieve en maatschappelijke partners.

Over de Bibliotheek

De Bibliotheek is een openbare, laagdrempelige voorziening die mensen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze stimuleert de leescultuur en biedt een informele leeromgeving.
De Bibliotheek wil dat iedereen zelfstandig en volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Daarnaast is de Bibliotheek een “third place”: een derde plek om te zijn, naast thuis en werk. Een plaats voor wie zich wil ontspannen en rust zoekt om informatie tot zich te nemen.

De Raad van Toezicht van de NOBB is door het aftreden van één van haar leden, wiens zittingstermijn is verstreken, op zoek naar een nieuwe collega met als kennisgebied HRM.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit, een evenwichtige verdeling van relevante aandachtsgebieden en competenties. Leden zijn bij voorkeur afkomstig uit het werkgebied van de NOBB. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur

Interesse?
Gelieve uw reactie voor 15 maart a.s. via de mail te sturen naar Mw. F. van de Coolwijk, bestuurssecretaris van de NOBB, floorvandecoolwijk@nobb.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Mw. E. Brendel, 06-48493647.

Download PDF