Meierijstad

?

Laaggeletterdheid

De Noord Oost Brabantse Bibliotheken hebben een Aanbod Laaggeletterdheid. 

Het aanbod is te lezen in de te downloaden PDF Aanbod "laaggeletterdheid 2016-2017"

Inleiding
Voor u ligt het ‘Aanbod laaggeletterdheid’ van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken , samengesteld voor organisaties die volwasseneneducatie aanbieden (verder in dit aanbod aangeduid als ‘taalaanbieder’). Het aanbod bestaat uit een kernaanbod, een aanvullend aanbod en het specifiek aanbod van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Doel
Ons doel is laaggeletterden ondersteunen in hun taalontwikkeling en bijdragen aan hun zelfredzaamheid en zelfbewustzijn door hen te ondersteunen bij het zelfstandig leren lezen en schrijven. Dit doel wordt breed gedeeld door de aanbieders van volwasseneneducatie en de bibliotheken. Voor iedere laaggeletterde is het van belang om in het leertraject de mogelijkheden en plaatsen te ontdekken, waar voor hem/haar de juiste informatie en tools te vinden zijn ter stimulering van het leerproces en verbetering van de eigen leefsituatie. De bibliotheek is bij uitstek een partner die niet mag ontbreken binnen dit traject. Zowel de aanbieder van volwasseneneducatie als de deelnemers aan de cursus van de aanbieder kunnen voor kennis en ondersteuning bij de bibliotheken terecht.

Waarom samenwerken met de bibliotheken?
De bibliotheek anno 2017 biedt de doelgroep laaggeletterden volop mogelijkheden. Online oefenprogramma’s ter vergroting van de kennis van de Nederlandse taal en cultuur, makkelijk te lezen boeken afgestemd op de volwassen lezer, (gratis) beschikking over een computer en internet en  altijd een medewerker waarbij men met vragen terecht kan. De bibliotheek is een toegankelijke plek, heeft een betrouwbaar imago en hanteert ruime openingstijden. De lage drempel die het publiek over het algemeen bij de bibliotheek ervaart, vergroot de kans op gebruik maken van de bibliotheek. Zo wordt maximale ondersteuning van de doelgroep tijdens het leerproces gewaarborgd. Ook na afronding van de scholing, weten de deelnemers de bibliotheek te vinden.