Uden

?

Welk abonnement past bij u?

Op enig moment dit jaar ontvangt u van de bibliotheek bericht dat uw abonnement  bijna verlopen is. Anders dan voorafgaande jaren ontvangt u geen acceptgiro meer maar een nota. In een begeleidende brief vertellen wij u dan, dat voor u het moment is gekomen om een keuze te maken uit een van de drie abonnementsvormen die wij vanaf 1 februari hanteren.  Om te komen tot één bibliotheekautomatiseringssysteem met de bibliotheken van de omliggende gemeenten en dezelfde abonnementsvormen, hebben wij om technische redenen al onze leden in één keer om moeten zetten naar een van de drie abonnementsvormen. Hierbij hebben wij ervoor gekozen om onze leden, tot het moment van abonnementsverlenging,  zonder bijbetaling  gebruik te laten maken van het gemaksabonnement.

Naast de voordelen die voor alle nieuwe abonnementsvormen gelden zoals de uitleentermijn van vier weken en het gratis kunnen reserveren uit de collecties van de omliggende bibliotheken, geeft het gemaksabonnement het extra voordeel dat u meer materialen kunt reserveren en gratis kunt verlengen. In de afgelopen maanden hebben wij  gemerkt dat onze leden erg enthousiast zijn over de mogelijkheid van gratis reserveren uit het grote titelaanbod dat de samenwerkende bibliotheken u aanbiedt. Bijna altijd is een gewenste titel wel ergens aanwezig en zo snel mogelijk krijgt u van ons een bericht dat het gereserveerde materiaal kan worden afgehaald.


Als uw oude abonnement afloopt, ontvangt  u een nota voor het gemaksabonnement met een hoger tarief dan u gewend bent. Wij kunnen dit helaas niet anders instellen in ons bibliotheeksysteem. Een telefoontje of e-mail bericht is voldoende om uw abonnement om te zetten naar het abonnement dat het best bij u past. Indien u kiest voor automatische incasso, krijgt u bovendien een korting van € 2,- per jaar voor het voor u geldende tarief. Voor meer informatie over de abonnementsvormen klikt u hier.