Uden

?

Veelgestelde vragen

Mag ik in een bibliotheek binnenkomen zonder dat ik lid ben?
Ja, iedereen is welkom en heeft vrije toegang. Alleen voor het lenen van materialen is een abonnement nodig.

Kan ik internetten in de Bibliotheek?
In alle Noord Oost Brabantse Bibliotheken is gratis WiFi beschikbaar waarvan u zonder wachtwoord met uw eigen smartphone, tablet of laptop gebruik kunt maken. In alle bibliotheken zijn ook vaste pc’s beschikbaar om te internetten. Deze zijn gratis voor bibliotheekleden met een gemak- of comfortabonnement; de bibliotheekleden met een basisabonnement dienen hiervoor te betalen middels een tegoed dat zij op hun bibliotheekpas kunnen zetten. Niet-bibliotheekleden kunnen een tijdelijk account voor internetgebruik aanmaken via de betaalautomaat in de bibliotheek.

Hoe word ik lid van de Bibliotheek?
U kunt u bij elke vestiging van de bibliotheek inschrijven. Bij inschrijving heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort, rijbewijs of gemeentelijke identiteitskaart). U krijgt dan een bibliotheekpas waarmee u direct boeken, dvd’s, cd’s en andere materialen kunt lenen.  Er zijn verschillende abonnementen mogelijk en tarieven van  toepassing.

Kan ik met mijn pasje in alle bibliotheken lenen?
Uw bibliotheekpasje is in alle Noord Oost Brabantse Bibliotheken geldig, dat wil zeggen alle bibliotheken in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel. De daar geleende materialen kunnen in alle bovengenoemde bibliotheken worden ingeleverd. Daarnaast is het mogelijk om via ‘gastlenen’ ook gebruik te maken van de andere bibliotheken in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg.

Wat kan ik lenen?
Het hangt af van uw abonnement wat u kunt lenen. Met het Comfort abonnement kunt u meer lenen dan met het Basis- en Gemak abonnement.  U leest er alles over bij abonnementen en tarieven.

Wat is de uitleentermijn?
De meeste boeken worden 4 weken uitgeleend. Voor de andere materialen gelden verschillende leentermijnen. Een overzicht van deze termijnen is te vinden via abonnementen en tarieven.

Waar kan ik geleende materialen buiten openingstijden terugbrengen?
In de Bibliotheek Oss  kunt u buiten openingstijden materialen inleveren in een buitenbak. Indien de bak onverhoopt te vol is geraakt, sluit de buitenbak niet meer goed af. Wilt u daar rekening mee houden en dan de materialen op een later tijdstip alsnog in de bibliotheek inleveren? Tijdens feestdagen is deze buitenbak gesloten.
Ook in de Bibliotheek Uden is er een mogelijkheid om buiten openingstijden vanuit de centrale hal materialen in te leveren. Alle andere vestigingen hebben zo’n mogelijkheid niet.

Materialen kwijt?
Wat moet ik doen als een geleend boek kwijt is geraakt of kapot gegaan? U kunt dit doorgeven aan de balie van de Bibliotheek of mailen. In de meeste gevallen dienen de materialen vergoed te worden.

Hoe kan ik inloggen en toegang krijgen tot ‘Mijn menu’?
Gebruikersnaam: dit is het 14-cijferige lid/lenersnummer van uw pasje (dat NIET begint met NL)
Wachtwoord: dit is uw pincode (geboortedag en –maand in vier cijfers) of een door uzelf ingesteld wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u zelf vanuit ‘Mijn menu’ wijzigen, evenals andere gegevens zoals uw e-mailadres.
Uitloggen is mogelijk via een klik op ‘uitloggen’ in de rechterbovenhoek van de website.

Hoe kan ik de uitleentermijn verlengen?
U dient eerst ingelogd (inloggen) te zijn en kunt dan vanuit ‘Mijn menu’ de geleende materialen verlengen, mits ze niet zijn gereserveerd.

Hoe kan ik zien wat ik geleend heb?
Als u met het nummer van uw bibliotheekpas bent ingelogd, ziet u vanuit ‘Mijn menu’  wat u geleend heeft.

Hoe kan ik een titel reserveren?
U kunt reserveren vanuit de catalogus, maar moet dan wel ingelogd zijn.  Reserveren binnen de Noord Oost Brabantse Bibliotheken is gratis, vanuit andere bibliotheken gelden speciale tarieven.

Wat betekent "Reservering in laten gaan per"
Indien u tijdens het reserveren een datum invult in het veld 'Reservering in laten gaan per' betekent dit niet per definitie dat het door u gereserveerde exemplaar vanaf die dag voor u klaar ligt. Het betekent alleen dat de reservering vanaf die dag actief is. Indien alle exemplaren zijn uitgeleend en/of er nog eerder geplaatste reserveringen op rusten zult u moeten wachten totdat het exemplaar voor u beschikbaar komt.

Ik ben mijn bibliotheekpas kwijt. Wat moet ik doen?
Dit moet u zo snel mogelijk melden bij uw bibliotheek, aan de balie of telefonisch. Uw bibliotheekpas wordt dan geblokkeerd, zodat er door anderen geen misbruik van kan worden gemaakt. U blijft immers verantwoordelijk voor materialen die met uw pas zijn geleend, ook als uw pas op het moment van lenen niet in uw bezit is.
Als u vervolgens een nieuwe bibliotheekpas aanvraagt moet u een geldig legitimatiebewijs tonen. Aan het aanvragen van een duplicaatpas zijn kosten verbonden. Als u uw pasje weer terug heeft gevonden en er nog geen duplicaatpas is gemaakt, wordt uw pasje op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kosteloos gedeblokkeerd.

Ik ben mijn pincode vergeten en kan nu niet inloggen. Wat moet ik doen?
Medewerkers van de bibliotheek kunnen op vertoon van uw geldige legitimatiebewijs de pincode van uw pas weer terugzetten naar de combinatie van dag en jaar uit uw geboortedatum. Daarna kun u weer inloggen en eventueel uw pincode vanuit ‘Mijn menu’ wijzigen in een door uzelf ingesteld wachtwoord.

Ik kan niets lenen op mijn pasje. Hoe kan dat?
Het kan zijn dat uw bibliotheekpasje om één of meerdere redenen is geblokkeerd. Bijvoorbeeld in verband met nog niet betaalde of nog niet verwerkte telaatgelden, abonnementsgeld of andere financiële transacties. Het is ook mogelijk dat niet alle door u geleende materialen compleet  zijn ingeleverd. Neem contact op met uw bibliotheek of kijk in ‘Mijn menu’ bij Details financiële posten.

Ik ga verhuizen, is mijn bibliotheekabonnement ook geldig in mijn nieuwe woonplaats?
Wanneer u gaat verhuizen, kunt u het abonnement in uw 'oude' woonplaats opzeggen. U ontvangt restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap. In uw nieuwe woonplaats neemt u opnieuw een abonnement bij de plaatselijke bibliotheek.

Hoe zeg ik mijn bibliotheekabonnement op?
U kunt uw abonnement schriftelijk, via e-mail, het contactformulier of mondeling aan de balie van de bibliotheek opzeggen. Doe dit uiterlijk 1 maand vóórdat de nieuwe abonnementsperiode ingaat, anders bent u het vastgestelde lidmaatschapsgeld verschuldigd. U kunt via 'Mijn menu' (eerst inloggen) nakijken wanneer uw abonnement verloopt. Voor alle duidelijkheid: het abonnement kan alleen worden beëindigd als alle materialen zijn ingeleverd en alle kosten zijn voldaan.  En we stellen het op prijs als u ook de reden van opzegging aan ons bekend maakt.