NOBB

?

Rob Wijnberg - Herlevend burgerschap door berichtgeving die recht doet aan de werkelijkheid

Rob Wijnberg is de eerste spreker in deze cyclys.
Hij hield op zondagmiddag, 18 oktober 2009, zijn lezing in de Groene Engel.

Rob Wijnberg publiceerde onder meer In dubio: vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen (2008) en Nietzsche & Kant lezen de krant (2009).
Zijn lezing van deze middag is getiteld ‘Herlevend burgerschap door berichtgeving die recht doet aan de werkelijkheid’. Om te weten waar het echt om draait in het leven, is juiste, neutrale, niet-(commercieel)gemanipuleerde en grondige berichtgeving van het grootste belang. En daar schort het in onze tijd nogal eens aan. Niet, omdat wij ‘slechter’ zijn dan onze voorouders, maar omdat de mogelijkheid tot onjuiste en gemanipuleerde berichtgeving – door de vele internettoepassingen – enorm is toegenomen. Bovendien worden we zo overvoerd met informatie, dat vaak alleen nog het hele snelle, spectaculaire nieuws tot ons komt.
Uitgebreide, grondige informatie stuit vaak op desinteresse: geen tijd, geen zin. Wijnberg zegt hierover: “Die desinteresse is [wel] een luxe, want kennelijk hebben we het zo goed dat we het ons kunnen veroorloven alleen met onszelf bezig te zijn”.
Door de recessie zijn we echter met onze neus op de feiten gedrukt. En dan hebben wij het nog niet over de grote problemen (klimaat, energie) en uitdagingen van nu en de komende jaren..

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Herlevend burgerschap"

Terug naar jaarthemareeks op zondag