20 Header gastlenen 5x

Als lid van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken kun je in veel gevallen ook ‘gastlenen’ bij alle andere openbare bibliotheken in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld in de plaats waar je werkt, winkelt, studeert of op vakantie bent.

Hoe regel je gastlenen

  • Neem de eerste keer dat je naar een gastbibliotheek gaat je bibliotheekpas en een geldig identiteitsbewijs mee.
  • Van de gastbibliotheek krijg je een aparte bibliotheekpas waarmee je meteen kunt lenen. Bij volgende bezoeken aan deze bibliotheek is alleen die pas nodig.
 
Lenen en inleveren
Wanneer je gastleent mag je zoveel materialen lenen als van de gastbibliotheek mag. Dit aantal komt bovenop het aantal te lenen materialen uit de eigen bibliotheek. Het inleveren van de materialen mag de bij gastbibliotheek, maar ook bij je eigen bibliotheek.

Let op. Wanneer je geen lid meer bent bij je ‘eigen Bibliotheek, dan vervalt ook het gastlenen.

Geen lid en toch lenen!
Iedereen die geen lid is van een openbare bibliotheek kan wel eenmalig lenen. Met de extra service: Boek me! Na betaling van € 8,- mogen vijf boeken geleend worden. Als je daarna voor een jaarabonnement kiest, halen we de € 8,- van het eerste abonnementsgeld af.