Citaten
Verdieping

Thema: De slimme staat - over de macht van farmaceutische bedrijven   Motto: De pillen worden duur betaald

In de Tegenlichtuitzending De slimme staat (oktober 2015) staat de Italiaans-Amerikaanse econome Mariana Mazzucato (1968) centraal en haar in 2015 verschenen boek De ondernemende staat : waarom de markt niet zonder overheid kan.

Dat boek is de neerslag van een jarenlang durend onderzoek naar hoe innovatie in onze westerse wereld tot stand komt. Ze ontdekte dat veel grote bedrijven zwaar leunen op met publiek geld gefinancieerd onderzoek. Op universiteiten en andere met publiek geld bekostigde researchinstellingen worden onregelmatig fundamentele doorbraken gerealiseerd. Grote bedrijven als Apple en Google zuigen dit soort doorbraken als het ware op en verwerken tot nieuwe producten en diensten.

Mariana Mazzucato haalt met dit boek een frame onderuit dat heel hardnekkig is, nl. 'de markt regelt het' en daarmee samenhangend dat 'we' de overheid (daarom) zo klein mogelijk moeten maken of houden.
Ze legt aan de hand van talloze voorbeelden uit dat zonder dit fundamentele onderzoek 'de motor' bij dit soort bedrijven zal opdrogen. Dit fenomeen wordt verergerd door het feit dat het gros van dit soort bedrijven alles op alles zetten om zo min mogelijk belasting te betalen. Geld waarmee de overheid dit soort risicovol onderzoek gaande kan houden.

Een TED-talk van haar over dit onderwerp heeft als titel: Government — investor, risk-taker, innovator. Niet het bedrijfsleven is de grote investeerder, neemt ook niet de grote risico's en is in haar ogen zeker niet de grote innovator. Deze drie woorden kunnen volgens haar beter geplakt worden op de overheid. Voor velen een klap in het gezicht.

In De slimme staat wordt Mariana Mazzucato uitvoerig over dit thema bevraagd. Midden in de aflevering wordt ingegaan op de pharma-industrie. Daar speelt hetzelfde.

Henk Jan Out
In september van dit jaar verscheen Leve het geneesmiddel! : over de verdiensten van de farmaceutische industrie. Geschreven door Ossenaar Henk Jan Out. Hij is werkzaam als arts en betrokken bij het onderzoek naar nieuwe medicijnen. Hij werkte jarenlang voor Organon en andere internationale farmaceutische bedrijven. Hij realiseert zich dat 'zijn' sector een slechte naam heeft ('omdat haar winsten te hoog zouden zijn'). En: 'Farmabashen is een nationale sport geworden.'
In zijn boek betoogt hij dat de werkelijkheid anders is en farmabedrijven wel degelijk goed bezig zijn.

Hans Büller
Deze hoogleraar kindergeneeskunde en oud-bestuursvoorzitter van het UMC is de initiatiefnemer van de stichting Fair Medicine. Fair Medicine is opgericht om toegang tot effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen mogelijk te maken en in de toekomst te houden. De Stichting richt zich op ziekte indicaties die nu niet of met onbevredigend resultaat behandeld kunnen worden of waarvan de bestaande behandelingen heel duur zijn of onbetaalbaar dreigen te worden. Klik hier voor item uit het NOS Journaal over Hans Büller en Fair Medicine.

De pillen worden duur betaald : over de macht van farmaceutische bedrijven
Na vertoning van De slimme staat zullen Henk Jan Out en Hans Büller kort en krachtig aangeven hoe zij tegen deze stelling aankijken. Daarna gaan ze met elkaar en de zaal in debat. Peter van der Wijst zal deze avond als debatleider fungeren.

De pillen worden duur betaald is natuurlijk een parafrase van de beroemde zin die Kniertje, de vissersvrouw uit het toneelstuk Op hoop van zegen van Herman Heijermans, uitspreekt. De vis wordt duur betaald. Ze heeft in haar leven meerdere keren heeft meegemaakt dat vissers op zee achterbleven.

Programma
19:00 Vertoning De slimme staat, Tegenlicht 25 oktober 2015 *
19:45 Koffie-thee
20:00 Start programma
22:00 Einde avond

* Deze uitzending kunt u natuurlijk ook gewoon thuis, in uw eigen tijd bekijken. U sluit pas na de pauze aan bij het gesprek.

GRAAG AANMELDEN
Vanwege de te verwachten belangstelling voor deze voor Oss bijzondere avond willen we u nadrukkelijk vragen zich via dit formulier aan te melden. Deelname is voor alle duidelijkheid gratis.

 

Een artikel over Mariana Mazzucato: Dit boek verschijnt dan ook precies op het goede moment (juli 2015)

Deelname aan Tegenlicht Meet Ups is altijd gratis. U hoeft geen lid van de Bibliotheek te zijn, alhoewel we dit natuurlijk wel op prijs stellen. U kunt dan ook boeken lenen die op de literatuurlijst van de Lezers van Stavast staan (ruim 440 medio september 2016).

Nogmaals: indien u de Tegenlicht-aflevering reeds heeft gezien, mag u vanaf kwart voor acht binnenlopen voor het tweede deel van de avond.

Motto: De pillen worden duur betaald

Klik hier voor een achtergrondartikel over de totstandkoming van de Tegenlicht Meet Up Oss en de link met de Lezers van Stavast Overzicht alle data in het seizoen 2016-2017.

 

Homepage Tegenlicht Meet Up Oss 2016-2017

Een winter vol verhalen

Nationale Voorleesdagen

Meer weten over de Donorwet?

Afhalen van reserveringen en verrassingstassen

Medewerker digitale informatievoorziening