Citaten
Verdieping

Op deze website staan veel artikelen waarin ingegaan wordt op het belang van lezen, 'bezig' zijn met je geest en zaken die in en om de bibliotheek spelen. Hieronder een lijst artikelen. Chronologisch op datum van plaatsing.

Datum   Titel   Omschrijving/toelichting
2017        
11-9   Opmerkelijke zin: “De kerk heeft alleen nog een afkickfunctie voor degenen die nog niet aan de gedachte gewend zijn”   Een zin over Harry Kuitert heeft een relatie met de Dag van de Democratie, Homo Deus, third places en verhalen waarover met elkaar gesproken zal moeten worden.
4-9   Generale repetitie voor conciërges, impresario's, leraren, producers en verbinders   De komst van het Taalhuis Oss noopte tot een grootse interne verhuizing
1-9   Moraal - Je kunt alleen nemen als je ook bereid bent te geven ...   Wellicht is dit 'de conclusie' van het videokunstwerk Atlas Fragmented van Theo Eshetu (= trouwens een uitspraak van James Baldwin)
15-8   Mr. Money Moustache - (Her)ontdek de bibliotheek   Ernst-Jan Pfauth maakt zijn lezers attent op Mr. Money Moustache die sober leven bepleit om veel vroeger met pensioen te kunnen gaan.
11-7   Zomertasje - Niets meer zelf bedacht: het schijnt bepaalde mensen heel erg te lukken   Tony van der Meulen zet vraagtekens bij het 'zomertasje' van de bibliotheek + 24 boekentips voor de grote vakantie
28-6   Playlist Muziekweb - Luister en geniet, thuis en onderweg!   Medewerkers van Muziekweb stellen playlists samen die u overal mag en kunt beluisteren.
26-6   Welkom bibliotheek Schijndel en Sint-Oedenrode   In het weekend van 24-25 juni werden de bibliotheken Schijndel en Sint-Oedenrode aangesloten op het bibliotheeksysteem van de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB)
16-6   Burgemeester Veghel: ... welke bijdrage kun jij leveren ...   Burgemeester Marcel Fräzer (van Meierijstad) was tijdens de 2e TEDx Veghel één van de 25 bezoekers die voor de camera wilde formuleren waarom ze een bepaald boek hadden meegebracht.
14-6   Opdracht: Gewoon moed houden - het leven is niet perfect EN DAT MOET JE OOK NIET WILLEN   Een opmerking van een TEDx Veghel-bezoeker. Opgeschreven in een geschonken boek. Een terugblik op een bijzondere dag.
6-6   Bibliothecaris is het mooiste vak dat er is, mensen verbinden met verhalen. De uitdaging is om die elke dag een beetje beter te maken. Daar kom ik graag voor uit mijn bed"   Vrijdag 9 juni spreken 20 interessante mensen tijdens de 2e editie van TEDx Veghel. Een bibliothecaris is een van hen.
11-5   Robotica - We zullen als mens heel erg ons best moeten doen om in control te blijven.   Een uitspraak van Marcel Becker heeft een relatie met robotica (het thema van Nederland Leest 2017), het Leesavontuur Homo deus en mediawijsheid
13-4   Herlezen - We stand little chance of writing a new () story that is fit for our times if we keep falling back on last-century’s () storybooks.   Herlezing van 'Onbehagen' van Bas Heijne leidt tot een bespiegeling over de noodzaak voor een ander verhaal voor onze samenleving en tijd.
26-3   Derde plek - We hebben niet door dat de twintigste eeuw moe en versleten is en dat de pijlers waarop we onze samenleving hebben gebouwd () op het punt staan om met een laatste fatale zucht in te storten   Een column van Ilja leonard Pfeiffer heeft een link met een boek over 'third places', Homo Deus en de uitdagingen waar we als samenleving voor staan.
23-3   Homo Deus - de mens zal in zijn jacht naar gezondheid, geluk en macht steeds een van zijn eigenschappen veranderen, en dan nog een, net zolang tot hij niet meer menselijk te noemen is.   Homo Deus, hét boek van 2017. Waarover gepraat moet worden. Doe mee met ons leesavontuur.
1-3   Kip of ei - Bibliotheekleden zijn 'betere' burgers!: Guller, sociaal actiever en minder eenzaam   Een rapport van de gemeente Nijmegen én blogs van Seth Godin én Mark Deckers hebben een relatie met 'onze' zoektocht naar 'onze' identiteit
23-2   Bas Heijne: Het probleem is niet de toon van het debat. Het probleem is dat er alleen nog maar toon is, en geen debat.   Bas Heijne spreekt op zondag 30 april in De Lievekamp in Oss over (de) Staat van Nederland, het gebrek aan debat en de noodzaak van een Buitenveld
6-2   Buitenveld - Waar iedereen uit de eigen cirkel treedt en de ander ontmoet op neutraal terrein   Een quote uit de TrendRede 2017 heeft een relatie met de oproep van Bas Heijne om op zoek te gaan naar instituties die het noodzakelijke publieke debat kunnen of willen gaan organiseren. Instellingen zoals een bibliotheek?
2016        
25-10   Nederland Leest 2016: Dit jaar staat er voor het eerst geen boek centraal, maar een thema: democratie.   Tijdens Nederland Leest organiseert de bibliotheek samen met het Brabants Dagblad twee debatten over het functioneren van de lokale democratie.
24-10   De bibliotheek maakt je rijker & Weersta niet alleen cynisme, maar bevecht het actief   In de laatste week van oktober start de Nederlandse bibliotheeksector een campagne die een relatie heeft met het blog van Maria Popova.
3-10   Manifest UIThuis - Thuis in Oss   Een kleine werkgroep houdt een ferm pleidooi voor het realiseren van een landmark-achtig gebouw in de binnenstad van Oss en ziet de bibliotheek daarvan als motor.
30-9   De Osse Bibliotheek, een plek   In de gemeente Oss wordt een debat gevoerd over het al dan niet verplaatsen van de bibliotheek naar het centrum van de stad.
19-9   Niets nieuws, alleen herordening van wat allang bekend is   Het agoramodel van René Gude heeft een relatie met The inevitable van kevin Kelly, een filmpje van Brian Eno en de rol van de bibliotheek in deze verwarrende tijden. Genius en/of scenius?
16-9   Genoeg: Te veel boeken   In een ingezonden brief in het tijdschrift 'Genoeg' wijst een lezer op de bibliotheek als plek om boeken te lenen, die in het kwartaalblad onder de aandacht worden gebracht.
 7-9   Collectie van vlees en bloed    Interview in Bibliotheekblad (6/2016) over KennisMakers, een manier om mensen met kennis over een bepaald gebied in contatc te brengen met leken  die daar meer over te weten willen komen.
30-8   Zelfhulp: Lees minstens één roman per maand.   Psychologieprof Svend Brinkmann bepleit in een druk, op zichzelf gericht leven het belang van lezen. Geen zelfhulpboeken maar romans (minstens één per maand)
21-7   Bouwgesprek - Breng afscheidsdienst uit krappe aula over naar sfeervolle kerk   Ene Albert Megens houdt een pleidooi om kerken een andere bestemming te geven. Bibliotheken kunnen wellicht een bouwgesprek entameren.
23-6   Henk Hofland: een Lezer van Stavast   In de week dat Henk Hofland overleed wordt positief geschreven over de toekomst van het papieren boek
20-4   Bouwgesprek - Wat een nutteloze discussie in kranten en social media om culturele instellingen wel of niet naar het Centrum van Oss te verhuizen.   Ondernemer Peter ter Horst uit Oss mengt zich in het debat over het stadshart van Oss.
30-3   Rol van de bieb - Het is een cruciale opdracht () om grondiger te kijken, en te verhelderen wat ons leven en onze maatschappij aan het veranderen is   Een uitspraak van de hoofdredacteur van De Standaard, een Belgische kwaliteitskrant, lijkt veel op waar een openbare bibliotheek vandaag de dag zoal mee bezig is.
17-3   Leesavontuur - Waarom zou je de klassieken lezen   Italo Calvino formuleerde 14 redenen om klassieke boeken te (blijven) (her)lezen.
16-3   Leesavontuur - Wat zegt De Toverberg ons vandaag de dag?   Tijdens het Theaterfestival Boulevard gaat in augustus WOLK van theatermaker Lucas De Man in 's Hertogenbosch in première. Hij werd geïnspireerd door de reis die Hans Castorp in 'De Toverberg' van Thomas Mann maakte. Dit voorjaar gaan we in Noord Oost Brabant dit (e-)boek lezen. En nagaan hoe relevant die tekst nog is voor onze tijd.
 1-3   Parate kennis - Juist nu we internet hebben, is parate kennis noodzakelijker dan ooit    Een quote van Ilja Pfeijffer heeft een relatie met Ons onderwijs 2032, Het grote wetenschapsboek en de rol van de Openbare Bibliotheek.
29-2   Schrikkelmaandag in 1988 én 2016   Precies 28 jaar geleden begon de Bibliotheek Oss met het uitlenen van cd's.
2015        
10-12   Jan de Waal: het digitale geweten van de openbare bibliotheken in Nederland   Aan het einde van het landelijke bibliotheekcongres kreeg collega Jan de Waal een prijs voor (wijn) innovatief bibliotheekwerk
1-12   Van Blikopener naar Eye Opener fonds   Architect Francine Houben kreeg de Prins Bernard Prijs en begint het Eye Opener fonds om het culturele, economische en maatschappelijke belang van bibliotheken voor het voetlicht te brengen.
30-11   De komende 25 jaar: Banen worden bundels van taken   Een zin uit een speech van Robert Went van de WRR op de Trendnacht 2015 Robots! heeft een relatie met ontwikkelingen in de bibliotheek
22-11   Ons Welzijn - Meant to be shared   Ons Welzijn, een nieuwe naam voor een welzijnsoranisatie in NO Brabant, heeft een relatie met een liedje van Tom Russell, empathie en een jaarthema
20-11   Titus: Moed tot waarheid   Hoogleraar communicatiewetenschap Joan Hemels was een van de sprekers op het symposium t.g.v. het feit dat Titus Brandsma uitgeroepen werd tot ereburger van Oss.
28-10   Excuses: Ik heb weliswaar mijn lidmaatschap betaald, maar ja, toen nog van UW belastinggeld.   Ofran Badakhshani maakt nederig excuses.
    Negen jaar: to lift people up, not lower them down   Maria Popova - van Brain Pickings - heeft in negen jaar o.a. dit geleerd.
22-10   Titus Brandsma: Ereburger gemeente Oss   Op vrijdag 5 november 2015 wordt Titus Brandsma benoemd tot de 5e ereburger van Oss. Een man die zich in Oss inzette voor onderwijs, media, lezen en je als mens blijven ontwikkelen.
4-10   Goed nieuws: die doping bestaat. Hij heet 'boeken lezen'.   Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten houdt een warm pleidooi voor veel en lekker lezen. 'Wie als ouder dus een vrolijker kind met betere schoolresultaten wil moet eens wat vaker in een boekenkast kijken'.
24-9   Dan zal ook hier het gedrukte boek eerder herstel beleven dan verder wegglijden   Joost Nijsen komt opgewekt terug uit de States; en in de boekwinkels ligt De Standaards van Frits Spits.
16-9   De bibliothecaris: toegewijd aan kennis   Professor David Lankes sprak in Tilburg over de rol van de bibliothecaris en voorziet een golden age.
12-9   Ik had honger als een wolf, sliep als een os en werkte als een paard   Pieter Steinz over Lezen met ALS : literatuur als levensbehoefte (met drie lijst-jes)
10-9   Vandaag de wereld bezocht    Twintig jaar geleden leverde Joost Zwagerman ene gedicht aan voor een poëzieproject in Oss en omstreken
12-8   Als we een echt goed boek lezen, komt binnen in ons iets in beweging   David Grossman hield dit jaar de 5 mei-lezing en heeft het over het belang van literatuur als middel om als mens te kunnen groeien, andere wegen in te slaan.
15-6   Boek na boek, tasje na tasje, week na week, maand na maand   De Noorse schrijver Karl Ove Knausgård beschrijft hoe hij de bieb leerde kennen en ontzagelijk vele ging lezen. En waarom dit een relatie heeft met 21st century skills en Twee voor twaalf.
 31-5    Echte wijsheid en media   Artikel over wijsheid en media in deze tijd (presentatie tijdens Cultureel Uitje Oss, nr. 2)
 19-5    Data Informatie Kennis Wijsheid   Elf plaatjes om dit model te illustreren.
 4-5    De vrijheid om te lezen   Sam Cooke, Bill Fay en William Tyndale komen samen tijdens de nationale dodenherdenking. This magic moment en Who is the sender?
 29-4    Vorig jaar las ik vier boeken   Hugh McGuire legt uit hoe het zo is gekomen en hoe hij zijn 'Refresh-button' wist te resetten.
 17-4   Met het uitlenen van boeken is allang geen geld te verdienen   Columniste Annemarie van Gaal betrekt een stelling vanuit een wereldbeeld waar vraagtekens bij gezet kunnen worden.
12-4   Doordeweekse krant is gelijk aan een roman van 163 pagina's    Aldus de ombudsvrouw van de VK. Deze constatering wordt gekoppeld aan andere uitspraken over (pogingen van mensen om tijd te vinden om een boek te) lezen.
9-4   Zestig kikkers: duikt u vooral in de vijver. Duikt u vooral in de vijver.   Aldus Wim Brands, als afsluiting van zijn inleiding van 'De Nederlandse literatuur van de 21ste eeuw', een door hem samengestelde bundel.
28-3   (De) bibliothecaris steeds meer moeten gaan zien als antwoord op de behoeften die leven in de samenleving.   en scriptie uit 1968 is nog steeds actueel en heeft een relatie met Mariana Mazzucato en de discussie in Oss over (het verplaatsen van) de Osse bibliotheek.
25-3   Gun alle kinderen een schoolbieb   Meester Jaap/Jacques Vriens kijkt terug op zijn Kinderboekenambassadeurschap. Gemengde gevoelens.
14-3   Wie veel boeken leest gaat richting de democratie, vrijheid en tolerantie.   Een uitspraak van een Algerijnse schrijver heeft een link met Loin des hommes en te vroeg overleden René Gude.
 8-2   Want de kennis daarover bevindt zich in een stroomversnelling.    Uitgever Sander Ruys van uitgeverij Maven en waarom hij zoveel boeken uitbrengt over het menselijk gedrag.
 30-1   Zelfportret van een generatie als lezer    Historicus Ronald Havenaar schetst een portret van 'de' babyboomers door 36 invloedrijke boeken naar voren te halen.
 24-1   Ach, ik ga toch lekker een BOEK lezen!    Donald Duck is verslaafd aan social media; zijn neefjes helpen hem maar het eind van het liedje is ...
 7-1   Opgroeien tussen de boeken   Uitgeverij Lemniscaat schenkt ruim 600 boeken aan de Bibliotheek Uden. Een mooi gebaar. Maar er zitten veel aspecten aan deze geste.
 1-1    Wegdromen op de fiets : een proces waarbij mensen ervaren dat een idee spontaan opborrelt.   Waarom je tijdens het fietsen of hardlopen weg kunt dromen en daardoor ideeën opborrelen.
 2014        
 10-12   Libraries change lives   Bibliotheken veranderen levens. Een kort (Engelstalig) filmpje over het belang van de Openbare Bibliotheek als plek. Waar belangrijke 'dingen' gebeuren.
 23-11   Op een beeldscherm ben je geneigd steeds sneller te gaan lezen, terwijl ...   Twee artikelen waarin ingegaan wordt op de nadelige gevolgen van lezen van een beeldscherm.
 16-11   Vergezicht   Tekst uitgesproken bij de opening van een tentoonstelling bij K26 in Oss. Vier kunstenaars verzameld onder de noemer Vergezicht
 9-11   Hack-a-LOD: still have trouble realizing I just won the first prize...   Djuri won op zaterdag 8 november in Veghel de hoofdprijs. Een terugblik en bespiegeling over een bijeenkomst waar slimme digitale boys & girls proberen zogenaamde Linked Open Data te verwerken in een applicatie én de rol van openbare bibliotheken.
 31-10   The benefits of reading books   Een cartoon (met veel woorden) over het belang van lezen
    Learn more. See more   Een cartoon (zonder woorden) over het belang van (veel) lezen.
 30-10   De bibliotheek wil een plek zijn waar iedereen zich over verschillende aspecten van onze kantelende samenleving kan informeren.   In het najaarsnummer van 'Oss : het magazine' staan drie artikelen over de Bibliotheek (Oss e.o.)
 10-10   Maar soms is je begrepen voelen een grotere troost dan opgepept worden.   David Van Reybrouck over Nobelprijswinnaar Patrick Modiano en de aanwezigheid van diens werk in Nederlandse Openbare Bibliotheken.
 5-10    Bibliotheek laten voortbestaan als basisvoorziening voor kennisdeling, belangrijk voor ontwikkeling en ontmoeting.   Eén van dé tien ideeën voor en van de G1000 Uden.
 2-10    Een dag vol concentratie, verdieping   Voor Het Bibliotheekblad maakte Leo Willemse een verslag van de studiedag De kracht van verhalen (op 30-9 in Oss) met Christien Brinkgreve, Joke Hermsen, Jeroen Vanheste en Jan van Bergen en Henegouwen.
 24-8    Je hoofd wordt op den duur een kamer met alleen een leeg verfblik erin.   Yvonne Kroonenberg formuleert waarom u ná de zomer niet op de bank moet gaan hangen, maar 'iets' zinvols gaan doen.
 17-8    Rewriting the book   Het motto van de LoB, de Library of Birmingham. Waar een congres werd gehouden "to explore the synergy between physical and virtual spaces".
 10-8    Maar het was de moeite waard om door te gaan, om precies dezelfde reden waarom het de moeite waard was om boeken te lezen en schrijven: voor een helder, evenwichtig, eerlijk leven.   Damon Young beschrijft in zijn boek 'Filosoferen in de tuin' o.a. Leonard Woolf.
 1-6  B  Breng mensen bij elkaar.   Interview in het Bibliotheekblad (6/2014) over Lezers van Stavast en het belang van mensen op 'inhoud' bij elkaar te brengen.
 20-5    Met één pas lenen bij elke bibliotheek   Een aankondiging van een fenomeen dat in de praktijk al min of meer bestaat (gastlenen en IBL)
 13-5    Het regelmatig bezoeken van de bibliotheek verhoogt het geluk meer dan een salarisverhoging van €1.666.   In een rapport wordt gepoogd te berekenen wat cultuur 'oplevert'. In dezelfde periode opende Het Eemhuis in Amersfoort: de "huiskamer voor de stad".
 4-5    Blendle is als de leeszaal in de openbare bibliotheek, waar de kranten van die dag liggen voor elke bezoeker.   Bespiegelingen over de komst van dit nieuwe nieuwsportaal.
 25-4    Ik wil het allebei   Willem Sijthoff over digitaal uitgeven en een petitie 'Voor het Recht op e-Lezen'.
 23-4    Bestuurders en politici moeten de bieb als knooppunt voor informatie, kennis en cultuur willen zien   Directeur Kim Putters van het SCP over het belang van openbare bibliotheken in onze digitale wereld.
 26-3    'Met een abonnement op de bieb kom je er niet.'   Wethouder René Peters (van de gemeente Oss) over het belang van je breed oriënteren en niet alleen af te gaan op de werkelijkheid die in boeken ligt opgesloten.
 7-3    'A novel a day keeps the doctor away'.   Joke Hermsen verwijst in 'haar' abecedarium naar het nut van lezen en
 12-2    Het doel van zo veel lezen is kennis opbouwen.   Op Medium - ene online platform - houdt ene Connor Grooms een warm pleidooi voor (veel) lezen.
 29-1    Tegelijkertijd weten ze me te verbazen met hun selectie aan boeken   Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss over ... boekhandel Derijks in Oss
 15-1    ... een plek is, waar (digitale) informatie en menselijke ontmoeting samenkomen.   De bibliotheek is een plaats, nog steeds.
  2-1    Die hebben nog wel boeken, maar er gebeurt veel meer.   Een artikel over de bibliotheeksector. En de Bibliotheek Oss wordt genoemd.
 2013        
 16-12   Boek helpt je om je weg te vinden in tijden van overvloed en internet   Interview in het BD over de missie van de openbare bibliotheek.
 20-11   3 uur wifi kost minimaal een lunch   Het verschil tussen een koffietent en een Openbare Bibliotheek.
 14-11   Hans van Duijnhoven wint de Landelijke BibliotheekinitiatiefPrijs 2013   De Victorine van Schaick bibliotheekinitiatiefprijs 2013; toegekend door een vakjury van informatie professionals.
 29-10    ... dat we tekst beter begrijpen en onthouden op papier dan op een scherm.   Voor- en nadelen van lezen van een E-reader.
 22-8    Boektoe. Jasaan. Sjaalom. Lichtuit. Buurman neemt een besluit.   Een prentenboek van de Vlaamse schrijver/illustrator Koen Van Biesen.
 8-7   Ook dagelijks verhaaltjes vertellen had een significant positief effect, net als ...   Manfred Spitzer en zijn boek Digitale dementie.
 13-6 B 'Het leukste wat me in jaren is overkomen'   Interview over 'de verhalencoach' in Bibliotheekblad juni 2013.
 29-5   Lezen is verbeelding, televisie in je eigen hoofd, maar ook kennis, empathie en intimiteit.   Meester Jaap Jacques Vriens houdt een pleidooi voor leesplezier in het onderwijs en daarbuiten
 28-3 B I'll be your Emmylou   Liedje voor collega Irma Aussems, die met pensioen gaat
 15-3 B   Onderzoeken hoe we een actieve rol kunnen spelen     Bibliotheek Oss figureert in een artikel in VN over de bibliotheekbranche.
 3-3    Homepage citaten   Regelmatig worden citaten uit boeken, tijdschriften, kranten, liedjes, films, blogs naar voren gehaald en in context geplaatst
 26-1 Welkom op onze nieuwe site    
 15-1   Nieuwe site, nieuwe start   Begin januari ging de nieuwe website voor de Noord Oost Brabantse Bibliotheken live
 2012        
 29-11  Terugblik op het mediaEvent 2012    Een week lang vonden activiteiten plaats in Oss, Uden en Veghel
 17-11    Robbert Dijkgraaf - meer lezen?   Naar aanleiding van zijn tweede DWDD-college
 12-11 In 2013 verhoging van abonnementstarieven   Voor bibliotheekleden uit Maasdonk
 25-8  Bibliotheek Oss is verbouwd   Na twee weken verbouwen is er veel veranderd
 11-6    Veertig Lezers van Stavast gezocht   Oproep om mee te doen
 11-4    In groep 3 zegt de juf tegen zijn moeder    
 12-3    What would or world be if we read a book, every week?    
 26-1    Het wordt drukker    
 2011        
 8-11   Tien geboden voor het brein   Geformuleerd door René Kahn.
 okt B  Een bloeiende bibliotheekorganisatie   Bibliotheekblad nummer 15
 19-9    Onze jeugd leest en schrijft veel, maar ...    
 13-9    Van vegetarisch eten word je psycholoog!    Over Roos Vonk en Diederik Stapel.
 aug B  Vlamingen verbijsterd over 'war of concepts' in Nederland    
 31-8    Kanovaarder als metafoor     
 juli B  Een bloeiende bibliotheekorganisatie   Bibliotheekblad 15
 8-7    Leestips voor de zomer van 2011     
 30-6    Woeste zebra in de bibliotheek (Oss)    Het gelijknamige prentenboek speelt zich af in de Osse bieb.
 22-6  Jaar respijt voor bibliobus     
 juni  Gemeente wil sterk verhaal van de bibliotheek   Bibliotheekblad nummer 9
 21-6    Vijf misvattingen over het informatietijdperk     
 10-6  Een appel aan de Maasdonkse bestuurders     
 mei B  Burgers boven drempelniveau voor menselijke vermogens uittillen   Bibliotheekblad nummer 10
 27-5    Criteria voor het jaarthema    Al jaren oud, maar nu pas geformuleerd.
 16-5  Maasdonk zonder bibliobus     
 31-3    Rolmodellen en de Openbare Bibliotheek     
 maart  Ideale bibliotheek: ondernemend kennisinstituut   Bibliotheekblad nummer 3
 10-2    Overal en altijd toegang tot de bibliotheek     
 25-1    Lezen     
 2010        
 25-12    Een kerstgedachte van Jonathan Franzen      
 1-12    Permanent opgejaagde slaven van de versnelling      
 dec  Ikea-routing in Veghel   Bibliotheekblad nummer 25/26
 dec  Sfeervolle verkiezing Beste bibliotheek van Nederland   Bibliotheekblad nummer 25/26
 30-11    Wensen voor 2011      
 nov B  Veghel: historische en statige sfeer   Bibliotheekblad nummer 24
 19-11    Perfect song en De schreeuw      
 2-11    Boeken over onze hersenen     Er verschijnen 'verdacht' veel boeken over onze hersenen.
 27-10    De vrije mening en de Openbare Bibliotheek     
 7-10    Optimisme over lezen en jongeren      
 28-9    Televisie kijken wijzer worden     
 27-9    Goed voor lichaam en ziel      
 sept B  De kunst van het netwerken   Bibliotheekblad nummer 18
 23-9  Burgers in het centrum (van Oss)      
 15-9    E-books in de Openbare Bibliotheek    Een poging te duiden waar 'we' staan.
 3-9    Weer naar school    
 12-7    Oom Roel en de aanreikers       
 28-6    Een biebpasje en een gebroken hart     
 3-6    Televisiekijken      
 6-4    Een betere gezondheid      
 8-3    Aanraders van Joke J. Hermsen    Naar aanleiding van haar lezing in Oss.
 2009        
 dec  Culturele marktplaats floreert in Bibliotheek Uden   Bibliotheekblad nummer 24
 3-10    Perpetuareeks en canonvorming     Deel 50 verscheen (Jane Austen - Pride & Prejudice) onlangs.
 9-9    Verdelg de parasieten       
 17-6    Een formidabele godheid      
 22-4  Vijf jaar BBM      
 16-4    Een taalfoutje?      
 27-3  Ik ben er dag en nacht mee bezig      
 24-3    Winkeldochters versus bestsellers      
 maart        
 20-3  Ten strijde tegen het Giel Beelen-effect     Bibliotheekblad nummer 3
 28-1  Titus in Oss     Titus Brandsma richtte in 1921 de Osse Openbare Bibliotheek op.
 2008        
 dec        
 28-11  Marijon Wiggers neemt afscheid     Collega Marijon Wiggers gaat met pensioen.
 24-9    5 leefregels van Paul van Loon     
 4-9    Weg met boeken      
 12-7    Bibliothecaresses en De ziel van de mensheid      
 7-6    Je woordenschat wordt beter als je oefent      
 2007        
 14-12  Let it grow     Een liedje van Eric Clapton wordt een ledenwerf-campagne.
 11-11  Collega Hanne Swaans overleden     Collega Hanne Swaans uit Oss overlijdt (58 jaar)
 9-9    The cult of the amateur     Beschouwing over het boek van Andrew Keen
 28-8    Ignorance is the enemy     Liedje van Rodney Crowell als motto voor een Openbare Bibliotheek en citaten die daarmee samenhangen
 juli  Collectie duiden met kennis en passie   Bibliotheekblad 16/17
 29-6    Use it or lose it!     Belangrijk dat je geestelijk gezond blijft; met citaten.
 8-6    Denkwerk collectie     Boeken die het debat/denken stimuleren.
 25-5    1001 boeken die je gelezen moet hebben     Titels uit het gelijknamige boek.
 16-2    Het verhaal van de volle boekenkasten en de lange staart     
 2006        
 nov  Kennis etaleren met flair en overtuiging   Bibliotheekblad 23
 nov  Benchmarking is jezelf de maat nemen   Bibliotheekblad bnummer 23
 19-3    Iedere 3 weken een goed boek   Pleidooi van een docent geschiedenis uit ValkenswaardOpeningstijden kerstvakantie 2020 - 2021

Meer weten over de Donorwet?

Aafke Romeijn en Ewoud Kieft

Haal nu je verrassingstas

Lees (nog) meer YA boeken! En...

20 YA Boekenclub HwD

Meld je aan! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie