OSS

?

Micha de Winter - Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

Op zondag 15 april 2012 verzorgde Micha de Winter de zesde en laatste lezing in de reeks ‘Who's in control?’

Tijdens de lezing gaat Micha de Winter in op thema en totstandkoming van het boek Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, in relatie tot het jaarthema “Who’s in control?”. In dit boek met als ondertitel 'vanachter de voordeur naar democratie en verbinding', stelt de Winter dat de hedendaagse opvoeding teveel beperkt wordt tot gedragstraining. Sociale opvoedingsidealen zijn uit de mode geraakt, individueel geluk lijkt het hoogste goed. Toch heeft de manier waarop kinderen worden grootgebracht een belangrijke invloed op het functioneren van de samenleving. Daarom pleit De Winter onder meer voor een opvoeding tot wereldburgerschap en voor een grotere betrokkenheid van burgers bij de opvoeding van (elkaars) kinderen.
Hij vindt ook dat we weerstand moeten bieden tegen het wij-zij denken en dat het in opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid om veel meer moet gaan dan om individueel gedrag. “Volwassenen moeten bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren leren wat het betekent om te leven in een democratische samenleving, waarin mensen het recht hebben op een eigen identiteit, maar waarin ze anderen datzelfde recht gunnen. Het wij-zij denken geeft weliswaar een veilig gevoel van verbondenheid, maar brengt ook het risico van uitsluiting en dehumanisering met zich mee. Op allerlei momenten in de geschiedenis en op allerlei plekken in de wereld gaan morele uitsluiting en dehumanisering vooraf aan ernstig geweld tegen andersdenkenden, soms zelfs uitmondend in genocide.”

Youtube - Micha de Winter in Oss (april 2012) (8:00)


Terug naar thema "Who's in control?"

Terug naar jaarthemareeks op zondag