OSS

?

Roos Vonk - Menselijke gebreken en andere ongemakken

Op zondag 15 januari 2012 verzorgde Roos Vonk de vijfde lezing in de reeks ‘Who's in control?’

Tijdens de lezing op deze zondagmiddag gaat Roos Vonk in op de vraag wie er nu feitelijk in control is. Natuurlijk zijn we dat zelf, maar we vertonen doorlopend gedrag dat 'aangestuurd' wordt door de meest uiteenlopende 'impulsen' die sterker zijn dan wijzelf. Denk aan: klagen, afgunst, omgaan met kritiek, meelopen, liegen, bluffen, manipuleren, zwartkijken, enzovoorts. Ook blijkt uit alles dat we een sociaal wezen zijn en doorlopend beïnvloed worden door de omgeving. Dichtbij (familie, buurt, vrienden, werk) en veraf (reclame, televisie, internet, 'de wereld'). Ook 'zaken' uit het verleden (tradities, gewoontes) en toekomst (hoop, verwachtingen, vertrouwen, idealen) spelen een rol, maar dat alles is  zo zeer met onszelf verweven dat we er nauwelijks meer bewust van zijn.

Youtube - Roos Vonk 2012 (Januari 20120 (10:51)


Terug naar thema "Who's in control?"

Terug naar jaarthemareeks op zondag