NOBB

?

ANBI

ANBI

ANBI gegevens van de Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken:

De statuten zijn op 12-07-2017 het laatst gewijzigd bij de Kamer van Koophandel.

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Adres: Raadhuislaan 10

Postcode: 5341 GM

Statutaire zetel: Oss

KVK nummer: 41083784

BTW nummer: NL2713.615.B.02

RSIN nummer: 002713615

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DOEL

De statuten zijn het laatst gewijzigd op 12-07-2017 en bevatten de volgende

doelstelling:

1. De stichting heeft ten doel: het zonder winstoogmerk bevorderen van de openbare

bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze, Landerd

en Maasdonk, en voorts al hetgeen men een en ander rechtstreeks of zijdelings

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het ontwikkelen, instandhouden en beheren van een openbaar

bibliotheeksysteem, gericht op bereikbaarheid voor alle gebruikers en met een

professionele personele bezetting;

- dienstverlening aan gebruikers door middel van opbouw en beheer van de

collectie, het uitlenen van media en het geven van voorlichting en informatie;

- het leveren van een actieve bijdrage aan de culturele infrastructuur zowel van de

 onderscheiden kernen als van de regio in zijn geheel;

- voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.

Jaarverslag

Het Beleidsplan 2012-2016 als PDF document lezen

Het jaarverslag 2017 als PDF document te lezen.

De jaarrekening 2017 als PDF document lezen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid maakt deelt uit van de CAO Openbare Bibliotheken.

Bestuurssamenstelling en Raad van Toezicht

Bestuurssamenstelling:

Directeur/bestuurder: Gio van Creij


De samenstelling van de Raad van Toezicht:

- Mevrouw E.J. Brendel, voorzitter

- De heer P.H.F.M. van Dieperbeek, vice voorzitter

- De heer J.M.M.E. van Amelsvoort, lid

- De heer J.A.A. Dalderop, lid

- De heer J.A.A. Megens, lid

- De heer P.J.M.H. Vermeulen, lid