NOBB

?

Mediawijsheid algemeen

* Download hier het aanbod: MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs! *

Mediawijsheid
Media zijn overal en de impact hiervan wordt steeds groter. De huidige media bieden alle mogelijkheden om zelf actief deel te nemen en informatie aan te bieden. Te denken valt aan het maken en bezoeken van websites, het spelen van online games, het maken van filmpjes, chatten en het deelnemen aan allerlei online netwerken, zoals Facebook en Twitter. Het is belangrijk om kritisch met media om te kunnen gaan en de kansen te benutten die media bieden, zodat je actief en maatschappelijk kun deelnemen aan onze samenleving.

De term ‘mediawijsheid’ werd in 2005 geïntroduceerd in het advies van de Raad van Cultuur: ‘Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap’:  Mediawijsheid is: ‘…het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief  kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’ (Raad van Cultuur 2005:8).

Mediawijsheid is van belang voor alle doelgroepen in de samenleving. Iemand die mediawijs is, heeft zich de volgende competenties/vaardigheden eigen gemaakt:

  • inzicht hebben in medialisering van de samenleving
  • begrijpen hoe media worden gemaakt
  • zien hoe media de werkelijkheid kleuren
  • apparaten, software en toepassingen gebruiken
  • oriënteren binnen mediaomgevingen
  • informatie vinden en verwerken
  • content creëren
  • participeren in sociale netwerken
  • reflecteren op het eigen mediagebruik
  • doelen realiseren met media

Bron: mediawijzer.net

Hoe eerder mensen leren mediawijs te zijn, des te beter. Daarom is het belangrijk om bij de jongsten te beginnen. Zij pakken nieuwe mediaontwikkelingen snel op. Ouders en scholen spelen een cruciale rol om de jeugd bewust te maken hoe media werken en wat de impact kan zijn.

De bibliotheek draagt hier in belangrijke mate aan bij onder meer door het organiseren van lezingen en praktische workshops rondom diverse onderwerpen en het aanbieden van digitale databanken in de bibliotheek.