Sinds 2005 stelt de Bernhezer Kunst Kring, in samenwerking met het gemeentebestuur van Bernheze, een gemeentedichter aan.

Het begon met Ad van Schijndel. Hij schreef vele Bernhezer gelegenheidsgedichten. Op 5 november 2010 nam hij afscheid na ruim vijf jaar. Mas Papo uit Heesch werd verwelkomd als de nieuwe dichter van de gemeente Bernheze op advies van de BKK; ook hij was een waardig gemeentedichter. Op 21 maart 2013 vond de overdracht van de nieuwe gemeentedichter plaats. Hans Manders uit Dinther nam toen de poëtische scepter over. Naast diverse optredens plaatste hij om de week een gedicht in DeMooiBernhezeKrant. 

Op 27 januari 2017 werd Hieke Stek uit Dinther benoemd als de vierde gemeentedichter van Bernheze.

Lees hier een aantal gedichten van Hieke.

Gemeentedichter Bernheze
Van de gemeentedichter wordt verlangd een aantal keren per jaar, gevraagd en ongevraagd, een aantal verzen te schrijven. Gemeentedichter van Bernheze is vooral een eretitel. De dichter wordt officieel aangesteld door de BKK en de gemeente. De gedichten kunnen worden gedupliceerd in DeMooiBernhezeKrant en op de websites van de BKK, TRV-Bernheze en de gemeente. Daarnaast kan bij bijzondere gelegenheden gevraagd worden voor een optreden. Verder is de gemeentedichter een creatief persoon die woont of werkt in Bernheze en met zijn/haar gedichten de inwoners met een frisse blik en op een originele en laagdrempelige manier laat kijken naar het dagelijks leven.