Wim Daniëls hield op zondagmiddag 17 februari 2013 zijn lezing in de Groene Engel in Oss


Ooit had Wim Daniëls te maken met een bibliothecaresse op een middelbare school die hem dwingend afried een bepaald boek te gaan lezen. Ze prees hem een ander boek aan dat ze zelf lange tijd geleden al gelezen had. 'Dat is pas een waardevol boek', zei ze, 'waar je een echt een goed mens van wordt.' 'Zelden', aldus Daniëls, 'heb ik een vrouw gekend die zo kwaadaardig was als zij.'
Het was 'Archie, de man van staal', een stripboek, waardoor Wim Daniëls in de jaren zestig het bestaan van boeken ontdekte, maar het eerste boek dat hem deed beseffen wat de waarde en de kracht van woorden kan zijn, was een dierenverhaal van Anton Koolhaas, in het bijzonder de zin: 'Als alles goed is geregeld, dan ben ik de laatste tijd tamelijk nijdig vandaag, dacht de beer Burlot.'  Daarna werd hij een groot liefhebber van wat hijzelf de logicaliteratuur is gaan noemen, literatuur die de taal, de wereld ogenschijnlijk misleidt, maar die - voor hemzelf althans - de poorten van zijn geboortedorp Aarle-Rixtel, waar alles waardevast leek, opende naar de rest van de wereld, waar het er anders aan toe ging.

Youtube - Wim Daniëls in Oss (februari 2013) (8:11)Terug naar thema "Echte waarde(n)"

Terug naar jaarthemareeks op zondag