Citaten
Verdieping

Begin oktober 2009 verscheen het 25e deel in de Perpetuareeks: Trots en vooroordeel van Jane Austen.

Perpetua is volgens eigen zeggen "de naam van een nieuwe serie van uitgeverij Athenaeum—Polak & Van Gennep, en omvat de 100 beste boeken van de wereld. Iedere eerste vrijdag van de maand verschijnt een klassieker uit de wereldliteratuur."

De reeks startte in het najaar van 2007 met De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha van Miguel de Cervantes Saavedra in een vertaling van Barber van de Pol.

Een klein groepje deskundigen bepaalde de titels die in deze reeks gaan verschijnen. Het zestal bestaat uit literatuurkenner Kees Fens, schrijfster Hella Haasse, schrijver Arnon Grunberg, schrijfster Kristien Hemmerechts, classicus Piet Gerbrandy en uitgever/boekhandelaar Maarten Asscher. Kees Fens is inmiddels overleden. Vijf Nederlanders en een Belg. Twee vrouwen en vier mannen.

Een lijst, een keuze
Uiteraard had de lijst er anders uit kunnen zien. Zowel qua schrijvers als titels van boeken die uiteindelijk werden uitverkozen, maar zonder enige twijfel is het een lijst waarvoor niemand zich hoeft te schamen.

De Perpetuareeks wordt nadrukkelijk niet gebracht als een canon, maar op haar manier draagt ze wel bij aan canonvorming. Als je honderd mensen - die veel verstand hebben van literatuur - titels laat noemen die er toe doen, dan worden ongetwijfeld vaak deze namen én titels genoemd die in de Perpetuareeks zijn opgenomen. Denk aan de bijbel, Don Quichot, Hamlet, Moby Dick of Madame Bovary. Het staat uiteraard ieder vrij daar anders over te denken.

Het uitgangspunt van de samenstellers was een lijst te maken met de beste 100 boeken uit de Nederlandse en wereldliteratuur, van alle tijden en in alle vormen (romans, toneel, poëzie). Het is en blijft een leuk "spel" om er je eigen smaak en mening naast te zetten.

Uitvoering
Gebonden boeken in een duidelijk herkenbare, strakke stijl. Elk omslag heeft een eigen kleur. Elk boek wordt ingeleid door een min of meer bekende Nederlandse schrijver. Namen: Bas Heijne, Hagar Peeters, Marcel Möring, Jaqcues Hamelink, Barber van de Pol, Hans van Pinxteren, Ilja Leonard Pfeijffer, Marja Brouwers, Gerard Koolschijn, Fouad Laroui, Arnold Heumakers, Henk Hofland en Margriet de Moor.

De eerste 25 boeken kosten ruim €600,--. Volkskrant lezers krijgen met een kortingsbon enkele euro's korting. De Volkskrant schenkt elke maand aandacht aan het nieuwste boek. Gemiddeld per boek ruim twintig euro. Vier pilsjes + een bittergarnituur op een "kek" terrasje. Elke maand. En je houdt er wél iets aan over.

Openbare Bibliotheek
Dit soort lijstjes zijn juist ook voor bibliothecarissen leerzaam, "leuk" én spannend. Leerzaam omdat je ineens een naam of titel ontdekt die je (nog) niet kunt plaatsen. Leuk omdat je "lekker" bezig kunt zijn om na te gaan hoe het er met je "eigen" collectie voorstaat (d.w.z. de collectie van je eigen bibliotheek).

Spannend (vervelend) is het vooral als je moet constateren dat een groot deel van de titels in je "eigen" Openbare Bibliotheek ontbreekt. Daar zijn uiteraard redenen voor te bedenken, maar het geeft toch te denken als bijvoorbeeld de helft van de genoemde titels niet aanwezig is in de kasten. In de collectie van BasisBibliotheek Maasland zijn alle titels op drie na aanwezig. In de meeste gevallen zijn de titels aanwezig in andere, reeds eerder verschenen edities. In enkele gevallen is de titel uit de Perpetuareeks in een bundel opgenomen waarin het werk ook voorkomt. Incidenteel zijn flarden van de uitgekozen titel opgenomen in een anders samengestelde bundel.

Concreet waren begin oktober 2009 "slechts" vijf Perpetua-uitgaven opgenomen in de collectie van BasisBibliotheek Maasland. Dat hiaat wordt gedicht want de komende weken zullen de reeds verschenen titels alsnog worden opgenomen in de collectie. Ideale bibliotheekboeken: gebonden exemplaren die in de plaats komen van oude en vaak vieze exemplaren.

Een nieuwe themakast
In de Openbare Bibliotheek Oss komt een speciale kast met daarin alle honderd Perpetua-titels. Een mix van oude en nieuwe uitgaves, want het gaat in een Openbare Bibliotheek minder over de vorm.

Belangrijk is dat een Openbare Bibliotheek een "gouden lijst" beschikbaar houdt. Dit in tegenstelling tot een gemiddelde boekhandel die slechts een beperkt aantal titels op voorraad kan en wil houden. Alhoewel, het moet gezegd, de betere boekhandels inmiddels een Perpetua-plankje hebben en aanhouden.

BasisBibliotheek Maasland is er zich nadrukkelijk van bewust dat ze binnen de regio Noord Oost Brabant de taak heeft dit soort lijsten te koesteren, in de collectie te houden en doorlopend onder de aandacht te brengen.

Canonvorming
De laatste jaren zijn er op verschillende gebieden canons samengesteld. Cultuurcritici hebben daar uiteenlopende verklaringen voor. Los daarvan huldigen we in ons werkgebied het standpunt dat we de klassiekers moeten koesteren. Ze in de collectie moeten handhaven zelfs als ze zelden tot nooit worden uitgeleend. Waarom? Omdat dit soort schrijvers en titels door de eeuwen heen velen hebben beïnvloed en mensen van nu nog steeds kunnen inspireren, ontroeren, beroeren. Omdat ze iets te zeggen hebben.

Uiteraard is er niets op tegen om de boeken van vandaag de dag te lezen. Om schrijvers te (gaan) lezen die ogenschijnlijk "toevallig" voorbij komen in DWDD of P&W. Als je de recensies en alle gedoe rondom de huidige boekenproductie volgt dan komen wekelijks "meesterwerken" en "tijdloze boeken" uit. Maar ieder die daar iets langer - als de tijd die zo'n "commercial" duurt - over nadenkt weet dat het niet waar kan zijn. De Perpetuareeks omvat pakweg 2500 jaar en bevat slechts 100 titels. Dat is gemiddeld hooguit één boek per tien jaar!

Een andere reden om juist dit soort boeken te lezen is dat ze invloed hebben gehad en hebben op iedereen die boeken schrijft. Of kunstenaars in andere disciplines: film, muziek, opera, beeldende kunst. Hun invloed overstijgt ver het puur literaire. Hoofdpersonen zijn verworden tot archetypen. Of invloed hebben op mensen die zich kunnen spiegelen in de verhalen. In de personages die soms dingen ervaren die anderen in andere tijden en op andere plaatsen, in andere culturen ook ervaren, meemaken. Aan het eind van dit dossier treft u de 'oogst' van de invloed die deze titels vandaag de dag nog steeds hebben.

Een tweede argument is dat het "hoort" om dit soort schrijvers en titels te kunnen plaatsen. Je hoeft ze niet allemaal gelezen te hebben, maar een aanzienlijk deel daarvan is "niet verkeerd". Deze opvatting staat  natuurlijk haaks op de heersende tijdgeest dat IK zelf wel bepaal wat belangrijk is. Maar, of u het nu wel of niet wilt geloven, de 100 titels die juist door deze zes dames en heren zijn genoemd zijn belangrijker als de 100 die u zelf kunt opsommen. Dat klinkt arrogant, maar mensen die hun hele werkzame leven ondergedompeld zijn in die mer à boire (van de literatuur) hebben meer te zeggen als iemand die dat veel minder heeft kunnen doen. Serieuze kritiek op deze lijst kan alleen geleverd worden door andere veellezers.

Arrogant?
Dat is arrogant, nietwaar. Maar u kunt er ook anders naar kijken. Deze zes verkenners hebben de oogst van 2500 jaren bezien en doen een voorstel. Ongetwijfeld zijn om tot die honderd titels te komen tientallen titels weggevallen. De lijstjes van de zes samenstellers zullen in het begin zeker niet 100 procent hetzelfde zijn geweest. Daarnaast speelt ongetwijfeld nog iets anders mee: waren en zijn er vertalingen van de uitgekozen boeken aanwezig? Of anders gezegd: de uitgever zal ook een klein beetje hebben gestuurd. Alhoewel de uitgever inmiddels vertalers heeft benaderd om van een bepaalde titel een nieuwe, moderne vertaling te maken. Een vertaling die in de plaats komt van een editie uit bijvoorbeeld de jaren vijftig.

Andere canons
Canons zijn iets van deze tijd. Een tijd waarin mensen in verwarring zijn - zeggen  sommige cultuurcritici. Maar wat de reden daarvoor ook is er zijn de laatste jaren veel canons samengesteld en naar buiten gebracht. Canons waar het onderwijs en geïnteresseerde burgers hun voordeel mee kunnen doen.

Deskundigen bepalen op een bepaald gebied wat écht belangrijk is. Of wat waardevol is om tot je te nemen. Om als je "iets" wilt weten van dat gebied je in eerste zou moeten gaan ontdekken. En daar spelen Openbare Bibliotheken een rol, want als het goed is kan zo'n plek achtergrondinformatie aanbieden. Natuurlijk kunt u op internet willekeurig welke naam of begrip uit een canon intikken en u vindt achtergrondinformatie. Vooral Wikipedia is wat dat betreft onovertroffen, maaaaaaaaaar. Maar wilt u écht nog meer informatie dan zult u terug moeten vallen op boeken. Een Wikipedia-lemma van 250 pagina's laat zich van een scherm toch ietwat moeilijk lezen.

Maarten 't Hart
In oktober 2009 verscheen Vrij Nederland in een nieuw jasje. Sinds dat nummer staat in De Republiek der letteren een bijdrage van veellezer/veelschrijver Maarten 't Hart. In week 46 (d.d. 14 november 2009) gaat hij onder de kop Een miezer- en druilreeks in op de Perpetuareeks. Op de hem welbekende, zeer leesbare manier maakt hij korte metten met de opzet van deze reeks. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat hij "net" even andere titels van bepaalde schrijvers zou hebben geselecteerd of andere schrijvers. Terecht dat hij dat doet. Er zijn zoveel mooie en belangrijke boeken in de wereldliteratuur verschenen. Maar deze column maakt wederom duidelijk dat Maarten 't Hart (het niet na kan laten) te pronken met het feit dat hij in zijn leven heel erg veel heeft gelezen. En geleend. Hij is voor zover een van de weinige schrijvers die er keer op keer voor uitkomt boeken te lenen (o.a. bij de Openbare Bibliotheek van Leiden)


(woensdag 11 november 2009)

De eerste 25 verschenen titels
Over de eerste 25 verschenen titels valt van alles te zeggen. Om te beginnen zijn alle schrijvers overleden. De jongste deelnemer stierf in 1981 (Elias Canetti). Er zit slechts één Nobelprijswinnaar bij (alweer Canetti, in 1981). Vier schrijvers horen thuis in de Klassieke Oudheid (Grieken en Romeinen).

Tien schrijvers leefden in de 19e eeuw, zeven in de twintigste. De overigen leefden en werkten in de 14e eeuw (Dante), de 16e (Thomas More en Macchiavelli), de 17e (Cervantes) en de 18e eeuw (Rousseau).

De verdeling over de talen is als volgt: Engels 6 keer, Italiaans 4 keer, Duits en Frans elk 3 keer, Grieks, Latijn, Nederlands en Spaans elk twee keer en Russisch 1 keer.

Auteur
   Titel    Jaar   BBM
 Jane Austen    Trots en Vooroordeel    1813    
 Emily Brontë     Woeste Hoogten    1847   BBM
 Elias Canetti    Het martyrium    1935   BBM
 Miguel de Cervantes Saavedra    De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha    1605    
 Joseph Conrad    Hart der duisternis    1899    
 Louis Couperus    Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...    1906   BBM
 Dante Alighieri    De goddelijke komedie    14e e   BBM
 Willem Elsschot    Kaas    1933   BBM
 Gustave Flaubert    Madame Bovary    1857    
 Federico Garcia Lorca    Verzamelde gedichten     ca. 1930    
 Johann Wolfgang von Goethe    Faust    1833   BBM
 Heinrich Heine    Duitsland, een wintersprookje    1844   BBM
 Primo Levi    Is dit een mens    1947   BBM
 Niccolò Machiavelli    De heerser    1532   BBM
 Herman Melville    Moby Dick    1851   BBM
 Thomas More    Utopia    1516   BBM
 George Orwell    1984    1949   BBM
 Ovidius    Metamorphosen    ca. 10 na Chr.   BBM
 Plato    Feest/Euthyfron/Sokrates' verdediging/Kriton/Faidon    ca. 400 v. Chr.   BBM
 Jean-Jacques Rousseau    Bekentenissen    ca. 1780   BBM
 Sophokles    Oidipous & Antigone    ca. 450 v. Chr.   BBM
 Stendhal    Het rood en het zwart    1830   BBM
 Italo Svevo    Bekentenissen van Zeno    1911   BBM
 I.S. Toergenjev    Eerste liefde    1860   BBM
 Publius Vergilius    Het verhaal van Aeneas       BBM

 

Hieronder een overzicht per taal

             
 Taal    75    25    Totaal
 Chinees    1        1
 Deens    1        1
 Divers    1        1
 Duits    6    3    9
 Engels    22    6    28
 Frans    11    3    14
 Grieks    5    2    7
 Italiaans    3    4    7
 Japans    1        1
 Latijn    3    2    5
 Nederlands    11    2    13
 Russisch    6    1    7
 Spaans    3    2    5
 Spijkerschrift    1        1
 Totaal    75    25    100


En een overzicht per eeuw

 Eeuw
  75
  25
  Totaal
 Oudheid    9    4    13
 2    1        1
 4    1        1
 11    1        1
 13    1        1
 14    2    1    3
 16    3    2    5
 17    3    1    4
 18    3    1    4
 19    24    9    33
 20    27    7    34
 Totaal    75    25    100
Auteur
  Titel   Jaar
   
#   De Bijbel        
#   Gilgamesj   ca. 12e eeuw v. Chr.    
Aischylos   Oresteia   ca. 500 v. Chr.    
Hans Christiaan Andersen   Sprookjes   19e eeuw    
Ludovico Ariosto   Orlando furioso   1516    
Augustinus   Belijdenissen   398    
Isaak Babel   Verhalen   begin 19e eeuw    
Honoré de Balzac   Verloren illusies   1837-1843    
Charles Baudelaire   De bloemen van het kwaad   1857-1861    
Samuel Beckett   Wachten op Godot   1952    
Giovanni Boccaccio   Decamerone   1353    
Louis Paul Boon   De Kapellekensbaan   1953    
Jorge Luis Borges   De aleph en andere verhalen   1949    
Charlotte Brontë   Jane Eyre   1847    
Lord Byron   Don Juan   1819-1824    
Albert Camus   De vreemdeling   1942    
Lewis Carroll   De avonturen van Alice in Wonderland en Achter de spiegel en wat Alice daar aantrof   1865/1872    
Louis-Ferdinand Céline   Reis naar het einde van de nacht   1932    
Charles Dickens   Oliver Twist   1838    
Emily Dickinson   Gedichten   eind 19e eeuw    
F.M. Dostojevski   Misdaad en straf   1866    
George Eliot   Middlemarch   1871    
T.S. Eliot   Het barre Land   1920    
Willem Elsschot   Kaas   1933    
Desiderius Erasmus   Lof der zotheid   1511    
Euripides   Medea & Bakchanten   431 v. Chr.    
William Faulkner   Het geraas en gebral   1929    
N.V. Gogol   Dode zielen    1842    
Herman Gorter   Verzen   1890    
Graham Greene   Het einde van het spel   1951    
Hadewijch   Strofische gedichten   13e eeuw    
Ernest Hemingway   Afscheid van de wapenen   1929    
Willem Frederik Hermans   Nooit meer slapen   1966    
Herodotos   Historiën   ca. 450 v. Chr.    
Friedrich Hölderlin   Gedichten   begin 19e eeuw    
Homeros   Ilias en Odyssee   ca. 800 v. Chr.    
Horatius   Verzamelde gedichten   ca. 50 v. Chr.    
Victor Hugo   De klokkenluider van de Notre-Dame    1831    
Johan Huizinga    Herfsttij der middeleeuwen   1919    
Bai Juyi   Gedichten   ca. 8e eeuw    
James Joyce   Ulysses   1922    
Franz Kafka   Het proces   1925    
John Keats en Percy Bysshe Shelley    Gedichten   begin 19e eeuw    
D.H. Lawrence   Verliefde vrouwen   1920    
Thomas Mann   De Toverberg   1924    
John Milton   Het paradijs verloren   1667    
Michel de Montaigne   Essays   1580    
Multatuli   Max Havelaar   1859    
Robert Musil   De man zonder eigenschappen   1930-1932    
Vladimir Nabokov   Lolita   1955    
Pablo Neruda   Canto general    1950    
Friedrich Nietzsche   Aldus sprak Zarathoestra   1883-1885    
Paul van Ostaijen   Bezette stad en Nagelaten gedichten   1921/1928    
Fernando Pessoa   Gedichten   begin 20e eeuw    
Francesco Petrarca   Liedboek   14e eeuw    
Edgar Allan Poe   Alle Verhalen   begin 19e eeuw    
Alexandr Poesjkin   Jevgeni Onegin   1832    
Ezra Pound   De Pisaanse canto’s   1948    
Marcel Proust   De kant van Swann   1913    
Rainer Maria Rilke   Nieuwe gedichten   1907    
Arthur Rimbaud   Verzameld werk   eind 19e eeuw    
Sappho   Gedichten   ca. 6e eeuw v. Chr.    
William Shakespeare   Hamlet   1603    
Murasaki Shikibu   Genji   begin 11e eeuw    
Baruch Spinoza   Ethica   1677    
Laurence Sterne   Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy   1759-1767    
Jonathan Swift   De reizen van Gulliver   1726    
Tacitus   Annalen   117-138    
Leo N. Tolstoj   Anna Karenina   1877    
Anton P. Tsjechov   Verhalen   eind 19e eeuw    
Simon Vestdijk   De koperen tuin   1950    
Voltaire   Candide   1759    
Virginia Woolf   Mevrouw Dalloway   1925    
William Wordsworth en SamuelTaylor Coleridge   Lyrische balladen   begin 19e eeuw    
Marguerite Yourcenar   Het hermetisch zwart   1971    


(zondag 4 oktober 2009)


Nummer 25 - Jane Austen's Pride and prejudice

Achteraf kan de BBC-tv verfilming van Pride & prejudice uit 1995 beschouwd worden als het begin van de Jane Austen-hausse. Al eerder waren haar boeken verfilmd, maar de bewerking door Andrew Davies van regisseur Simon Langton met Jennifer Ehle en Colin Firth in de hoofdrollen was een schot in de roos. Zes afleveringen mochten worden uitgetrokken worden om het liefdesverhaal van Elizabeth en mister Darcy breed neer te zetten. Waardoor alle kleurrijke personages mee mochten doen, de puntige dialogen volledig tot hun recht kwamen en de kijkers zich konden verlustigen aan het prachtige Engelse platteland, de statige huizen, de mooie kleren en de manieren van de betere klassen.

De serie was een hit: artistiek en qua kijkcijfers. De video- en dvd-versie is een absolute tophit geweest. Al in het begin van deze eeuw kon je op internet een site vinden waarop je als fan van de serie na kon gaan of je misschien niet iets té vaak naar die video of dvd had gekeken: Signs that you have watched Pride and Prejudice too many times...

Pride & prejudice is een van dé grote liefdesverhalen uit de wereldliteratuur. Van het kaliber Romeo en Julia. Het verhaal speelt in het begin van de 19e eeuw. In Engeland. Waar meisjes niet veel voorstelden (economisch gezien) en het daarom erg belangrijk was dat ze (rijk) trouwden. Derhalve de volgende legendarische beginzin:

"It's a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife".

"Het is een waarheid die allerwegen ingang vindt, dat iedere vrijgezel die over een behoorlijk vermogen beschikt, verlegen zit om een vrouw".  (in de vertaling van W.A. Dorsman-Vos in 1980)

Het boek bevat 61 hoofdstukken. Daarin worden veel personages levensecht neergezet. Jane Austen doet dat door ze te beschrijven, maar vooral door ze pratend op te voeren. Haar dialogen zijn levensecht en in de BBC-verfilming zijn ze vaak letterlijk overgenomen. Dat na gaan kan al een studie en bron van genot zijn.

Jane Austen-hausse
De laatste tien jaar hebben veel creatieve mensen "iets" gedaan met Jane Austen en haar werk. Hieronder een (niet complete) opsomming van titels die opgenomen zijn in de collectie van BasisBibliotheek Maasland. Het gaat hier alleen over Jane Austen en Pride & prejudice. Verwijzingen naar Sense and sensibility of Persuasion (andere boeken) worden hieronder niet opgenomen.

Boeken geïnspireerd op het leven van Jane Austen en/of Pride & prejudice
(aanwezig in collectie van BasisBibliotheek Maasland (oktober 2009)

 

Joan Aiken. Lady Catherine's necklace (2001)

Lady Catherine, een van de figuren uit Jane Austens roman "Pride and prejudice" biedt onderdak aan een verongelukte broer en zus wier snode plannen veel teweeg brengen op Rosings Park.
   
     
Elizabeth Aston. Mr. Darcy's dochters (2003)

Vervolg door een hedendaagse schrijfster op de roman 'Pride and Prejudice' ('Trots en vooroordeel') uit 1813 van de Engelse schrijfster Jane Austen, waarin een familie zijn weg tracht te vinden in de Londense society rond 1820.
 
 
     
Helen Fielding. Bridget Jones's diary (2002)
Het dagboek van Bridget Jones, 59 kilo

Vervolg op: Het dagboek van Bridget Jones. - Het leven van een jonge vrouw en haar vriendinnen in Londen wordt grotendeels bepaald door het jagen naar en wachten op de grote liefde.

Klik hier voor de dvd
   
     
Helen Fielding. Bridget Jones : the age of reason (2005)
Bridget Jones : het nieuwe dagboek

Vervolg op: Het dagboek van Bridget Jones. - Het leven van een jonge vrouw en haar vriendinnen in Londen wordt grotendeels bepaald door het jagen naar en wachten op de grote liefde.

Klik hier voor de dvd
   
     
Karen Joy Fowler. The Jane Austen book club (2004) De Jane Austen leesclub

Vijf Californische vrouwen en een man komen een half jaar lang elke maand bijeen om een van de zes romans van Jane Austen te bespreken, waarbij de romans dienen als klankbord voor de levens van de lezers.
   
     
Colleen MacCullough. The independence of miss Mary Bennet (2008)

Vervolg op Austens 'Pride and prejudice'. Na twintig jaar vindt Mary Bennet de liefde van haar leven door een boek te schrijven over de armoede in Engeland.
   
     
Melissa Nathan. Acting up (2000)

Een columniste speelt in een toneelversie van 'Pride and prejudice' de rol van Lizzy en maakt in haar privéleven dezelfde ervaringen door.
   
     
Emma Tennant. Pemberley (1993)

Tijdens een lang kerstweekend met een huis vol gasten raakt het huwelijk van de hoofdpersoon uit Jane Austen "Pride and prejudice" in een crisis.
   
     
Laurie Viera Rigler. Bekentenissen van een Jane Austenverslaafde (2007)

Een hedendaagse Amerikaanse liefhebster van de romans van Jane Austen ziet zich plots veranderd in een van de personages daaruit.
   
     
Fay Weldon. Het Utopia van Darcy (1990)

Twee journalisten vinden elkaar in hun passie voor de fantasiewereld van mevrouw Darcy: een paradijs van vrede, liefde en technologische vooruitgang.
   

 


Speelfilms/tv-films gebaseerd op het leven van Jane Austen en Pride & prejudice
(aanwezig in collectie van BasisBibliotheek Maasland (oktober 2009)

    Pride & prejudice (1995)

Verwikkelingen rond de pogingen van een Engelse moeder om haar vijf dochters uit te huwelijken. Bevat ook: The making of Pride and Prejudice. -
     
    Pride & prejudice (2006)

Verwikkelingen op het Zuidengelse platteland rond 1800 rond de pogingen van moeder Bennett om haar vijf dochters uit te huwelijken .
     
    Bride and prejudice (2005)

Als de Indiase Lalita, die zegt alleen uit liefde te willen trouwen, een Amerikaan ontmoet, lijken vooroordelen hen te belemmeren nader tot elkaar te komen. Pastiche op 'Pride and prejudice' van Jane Austen.
     
    Miss Austen regrets (2009)

Jane Austen, bijna veertig en een succesvol schrijfster, wordt door haar nichtje Fanny om hulp gevraagd bij het vinden van de ideale huwelijkskandidaat.
     
    Becoming Jane (2007)

Als de twintigjarige Jane Austen voor het eerst verliefd wordt op een staartarme Ierse rechtenstudent levert dat veel problemen op vanwege het standsverschil .
     
    Clueless (1995)

De vijftienjarige Cher is rijk en populair en zeer tevreden met zichzelf.


(maandag 5 oktober 2009)


Meer lijstjes
De Perpetuareeks is niet de eerste en zal ook niet het laatste lijst met "de beste boeken" zijn.
Het kan wellicht wel de laatste zijn die écht wordt uitgebracht in papieren vorm. Als het ebook aanslaat dan zal deze relatief dure reeks als een soort Nederlands symbool voor het einde van vijf eeuw boekendrukkunst staan. Gebruikers van ebooks kunnen wellicht zelfs NU - anno oktober 2009 - alle honderd titels al downloaden - legaal of niet. Maar je mist toch iets, als je er de Perpetua-editie naastlegt.

Andere lijstjes (een willekeurige opsomming)
1001 boeken die je gelezen moet hebben (Librero 2007) (42 titels komen overeen)
Time all-time 100 novels
Lijst van 1000 boeken voor het jaar 2000 (samengesteld door Openbare Bibliotheek Oss)
Top 100 van de Noorse boekenclub

42 titels die voorkomen in de Perpetuareeks en het boek 1001 boeken die je gelezen moet hebben

Jane Austen Trots en vooroordeel 1813
Honoré de Balzac Verloren illusies 1843
Louis Paul Boon De kapellekensbaan 1953
Charlotte Brontë Jane Eyre 1847
Emily Brontë Woeste hoogten 1847
Albert Camus De vreemdeling 1942
Elias Canetti Het martyrium 1935
Lewis Carroll Alice in spiegelland 1871
Lewis Carroll Alice in Wonderland 1865
Louis-Ferdinand Céline Reis naar het einde van de nacht 1932
Miguel de Cervantes Saavedra Don Quichot 1605-1615
Joseph Conrad Hart der duisternis 1902
Charles Dickens Olivier Twist 1838
Fjodor Dostojewski Misdaad en straf 1866
George Elliot Middlemarch 1871-1872
Willem Elsschot Kaas 1933
Gustave Flaubert Madame Bovary 1857
Nikolaj Gogol Dode zielen 1842
Graham Greene Het einde van het spel 1951
Ernest Hemingway Afscheid van de wapenen 1929
Willem Frederik Hermans Nooit meer slapen 1966
Victor Hugo De klokkenluider van de Notre Dame 1831
James Joyce Ulysses 1922
Franz Kafka Het proces 1925
D.H. Lawrence Liefde en vrouwen 1921
Primo Levi Is dit een mens 1947
Thomas Mann De toverberg 1924
Herman Melville Moby Dick 1851
Multatuli Max Havelaar 1860
Robert Musil De man zonder eigenschappen 1933
Vladimir Nabokov Lolita 1955
George Orwell 1984 1949
Alexander Poesjkin Jewgeni Onegin 1833
Jean-Jacques Rousseau Overpeinzingen van een eenzame wandelaar 1782
Stendhal Het rood en het zwart 1831
Laurence Sterne Tristram Shandy 1759-1767
Italo Svevo Bekentenissen van Zeno 1923
Jonathan Swift Gullivers reizen 1726
Leo Tolstoj Anna Karenina 1873-1877
Simon Vestdijk De koperen tuin 1950
Voltaire Candide 1759
Virginia Woolf Mrs. Dalloway 1925


(maandag 19 oktober 2009)
Hans van Duijnhoven

Home Artikelen over lezen en de bibliotheek

Een winter vol verhalen

Olympische talkshow: We gaan voor goud

Afhalen van reserveringen en verrassingstassen