Boeken
·    Katholieke feestdagen
·    Katholieke herinneringen en gewoontes van vroeger
·    Liedjes uit het Rijke Roomsche Leven, zingt u mee?

Materialen
·    Doosje met rozenkrans en scapuliermedaille.
Hoe bid je de rozenkrans?
Waarvoor werd het scapuliermedaille gebruikt?
·     Missaal en Katechismus
Wanneer gebruikte je het missaal. Hoe zit het in elkaar?
Wie heeft nog de Katechismus moeten leren ?
·    12 Fotokaarten  (A5 formaat) van:
- Bidstoel
- Wijwatervat
- Bewaker bij kerk
- Avondgebed
- Kaarsen
- Doopvont
- Zuster-en priesterwijding
- Afbeelding katechismus
- Biechtstoel
- Collectebus voor de missie
- Kerk
- Rozenkrans

Lourdesspel (Ganzenbordspel met als uiteindelijk doel Lourdes te bereiken)

Spreekwoorden en gezegdes
20 stuk geplastificeerde kaarten waarbij men uitdrukkingen moet aanvullen:
 bv. Ieder huisje heeft zijn …
20 stuks geplastificeerde kaarten met uitdrukkingen
bv. Hij heeft het habijt aangenomen

KRO-dvd Het Rijke Roomsche leven van Kruispunt

Cd Maria in Brabant (Marialiedjes gedichten en verhalen in Brabants dialect)

Lenen? Kijk hier

Ga hier terug naar de pagina Herinneringskoffers