Aanbod voor het primair onderwijs in Zeeland, Schaijk en Reek

Voor u ligt het aanbod 2019-2020 van de Openbare Bibliotheken Landerd voor het
primair onderwijs in de gemeente Landerd.

Het jeugdbibliotheekwerk van de Bibliotheken Landerd kent twee hoofddoelen: 
Leesbevordering en Mediawijsheid.

Leesbevordering
Leesbevordering is een belangrijke cultuur-politieke opdracht. Plezier in lezen moet met
het oog op ontspannend en functioneel lezen gestimuleerd blijven. De “ontlezing” in de
samenleving moet worden tegengegaan. Leesbevordering richt zich op de lees- en
taalvaardigheid van kinderen. De bibliotheek wil op laagdrempelige wijze het leesplezier en
de leesvaardigheid van kinderen vergroten.

Mediawijsheid
Mediawijsheid duidt op het geheel aan kennis, vaardigheden en menmtaliteit waarmee
kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, steeds
veranderende en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Voor het onderwijs kan de
bibliotheek ondersteunend en verrijkend werken.

Aanbod Schaijk en Reek

Aanbod Zeeland