kaft aanbod primair onderwijs BernhezeInleiding
Voor u ligt het schoolprogramma van de Openbare Bibliotheken van Bernheze voor het primair onderwijs in de gemeente Bernheze van het schooljaar 2019/2020. 

Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk van de Bibliotheek Bernheze kent twee hoofddoelen:

* leesbevordering
* mediawijsheid

Leesbevordering
Leesbevordering is een belangrijke cultuur-politieke opdracht. Plezier in lezen moet met het oog op ontspannend en functioneel lezen gestimuleerd blijven. De “ontlezing” in de samenleving moet worden tegengegaan. Leesbevordering richt zich op de lees- en taalvaardigheid van kinderen. De bibliotheek wil op laagdrempelige wijze het leesplezier en de leesvaardigheid van de kinderen vergroten. Het gaat daarbij ook om het inlopen van taalachterstanden en het stimuleren van hun taalontwikkeling en woordenschat.

Mediawijsheid
Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderende en fundamenteel gemedialiseerde wereld.
Voor het onderwijs werkt de bibliotheek ondersteunend en verrijkend. Onder de mediawijze functie van de bibliotheek vallen alle activiteiten die het aanleren van vaardigheden en kennis tot doel hebben, maar vooral ook bewustwording en kritisch leren kijken naar het eigen handelen.

Doel is bibliotheekgebruikers en gebruikersgroepen in de gelegenheid te stellen op laagdrempelige wijze zich mediawijsheid eigen te maken, kennis en vaardigheden aan te leren op diverse gebieden, de weg te leren in de dienstverlening van de bibliotheek en (in geval van leerkrachten in het onderwijs) ondersteund te worden bij eigen media-activiteiten.