Rob Riemen (1962), essayist en oprichter-directeur van het gerenommeerde Nexus Instituut, sloot dit seizoen af.
Hij hield  op zondagmiddag, 17 april 2011, zijn lezing in de Groene Engel.

Van Rob Riemen verscheen in 2009 verscheen het boek Adel van de geest, in 2010 het essay De eeuwige terugkeer van het fascisme.
Riemen en de denkers die hij, als directeur van het Nexus Instituut, naar Nederland haalt, vragen doorlopend aandacht voor zaken die met de geest te maken hebben. Zij spreken zich keer op keer uit over het belang van kunst en cultuur. Zaken die op zich geen beslag leggen op de voorraden van de aarde. Integendeel. Riemen bepleit dat burgers meer tijd en energie steken in de nalatenschap van uiteenlopende kunstenaars. Tijdens zijn lezing zal hij ingaan op het belang van het lezen van boeken van de grote (canon)schrijvers, onderwijs, eruditie, creativiteit en de gave om tevreden te zijn met het geestelijke en minder het fysieke.

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Tijd voor een nieuwe lente"

Terug naar jaarthemareeks op zondag