Vijfde spreker in deze cyclus was Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economische Theorie en Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Zij hield haar lezing op zondagmiddag, 20 februari 2011.

De meerderheid van de mensen lijkt verandering of op zijn minst hervorming van het kapitalisme te willen en deze crisis lijkt daarvoor een uitgelezen moment. In de praktijk blijken verandering en hervorming nauwelijks tot stand te komen. De reden ligt volgens Sent in twee grote psychologische obstakels, want economie is emotie.
Het ene obstakel is het zogenaamde Dodo-effect: als het goed gaat, hebben we dat aan ons zelf te danken. Als het slecht gaat, ligt het aan de omstandigheden. De ander barrière heet ‘rampenbijziendheid’. Sent gaat in op deze obstakels en op de gevolgen die deze hebben voor de effecten op de economie. Is er een betere aanpak mogelijk en hoe moet dat dan?

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Tijd voor een nieuwe lente"

Terug naar jaarthemareeks op zondag