Marcia Luyten is de vierde spreker in deze cyclus.
Zij hield haar lezing op zondagmiddag, 16 januari 2011.

In 2008 verscheen van Marcia Luyten het boek Ziende blind in de sauna : hoe onze politiek, economie en cultuur 'Afrikaanse' trekken krijgen. Hierin geeft zij haar visie op de huidige ontwikkelingen in Nederland en gaat daarbij uit van de veranderingen in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Ook maakt zij steeds vergelijkingen met de toestand in Afrika. Op economisch gebied is volgens haar – zowel hier als in Afrika - geen langetermijndenken meer. De democratie zoals die in Nederland functioneert, wordt steeds ondoorzichtiger. De communicatie raakt versplinterd door het vele aanbod. Luyten pleit voor een voltooiing van de idealen van de jaren zestig: wel vrije, maar geen a-sociale burgers.

Luyten ziet het grote in het kleine en daarover schrijft of vertelt zij een verhaal. Zij zegt daarover: “Het moet een plezier zijn om naar te luisteren, zo rijk aan informatie dat je meer weet dan voorheen, subtiel genoeg om je ongemerkt een analyse mee te geven.”

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Tijd voor een nieuwe lente"

Terug naar jaarthemareeks op zondag