Auke van der Woud verzorgde de eerste lezing in deze reeks.

Deze historicus en schrijver van prachtige boeken over de 19e eeuw, gaat in op overeenkomsten en verschillen tussen die tijd en onze, snel veranderende 21e eeuw.

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in de laatste anderhalve eeuw kan als een afgeleide van de negentiende-eeuwse communicatie- en mobiliteitsnetwerken worden beschouwd. Nieuwe media, zoals telegraaf en telefoon, en de introductie van vervoermiddelen als de trein en later de auto zorgden samen met de aanleg van kanalen en grootschalige werken als ontginningen ervoor dat de infrastructuur van Nederland snel veranderde na 1850. Maar ook in geestelijk opzicht bracht de nieuwe infrastructuur ingrijpende veranderingen met zich mee. Zonder massacommunicatie en massamobiliteit zouden ideeën en normen binnen de westerse wereld nooit zo'n universeel karakter hebben gekregen.
Ook in onze tijd veranderde en verandert de infrastructuur ingrijpend door internet en social media. Welke invloed hebben die veranderingen op de ideeën en normen binnen de westerse wereld, nu en in de toekomst? Kunnen we parallellen trekken met de ontwikkelingen in de 19e eeuw en kunnen we daar misschien iets van leren?

Auke van der Woud, hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, maakte furore met zijn proefschrift Het Lege Land (1987, 9e druk in 2013) waarin hij de Nederlandse ruimtelijke orde in de eerste helft van de negentiende eeuw schetste. Zijn boek Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland lijkt een vervolg, maar terwijl het eerste boek een wereld beschrijft die voorbij is, gaat het in het dit boek over een wereld die nog steeds bestaat en verder gaat.

 Youtube - Promo Auke van der Woud (oktober 2013) (1:40)


 

 

Youtube - Lezing Auke van der Woud in Oss (oktober 2013) (8:47)

 


Terug naar "Oefenen voor een andere tijd"

Terug naar Jaarthemareeks op zondag