Geen lezing maar een muzikale uitsmijter! De laatste bijeenkomst van Blikopener Speciaal van dit seizoen werd verzorgd door zanger en theatermaker Mondo Leone. Speciaal voor deze middag bracht hij op 20 april 2008 in de groene Engel een selectie uit zijn werk onder de noemer “Onmetelijke Kwaliteit in liedjes en verhalen”.

In de liedjes van Mondo Leone staan de "kleine" dingen uit het dagelijkse leven centraal. Kleine dingen die er (in zijn visie) meer toe doen dan de grote. Hij gelooft niet dat een leven waarin alles groter, beter, mooier enzovoorts is of wordt, per definitie leidt tot een gelukkiger leven. Integendeel. Al zijn liedjes ademen deze levenshouding uit. En hij maakt zo op een muzikale manier als kunstenaar duidelijk wat het thema Onmetelijke kwaliteit ook in kan houden.

Terug naar thema "Onmetelijke kwaliteit"

Terug naar jaarthemareeks op zondag