"Luister niet meer naar het volk!"

Dat is de uitdagende titel van de lezing die de communicatietrainer Richard Engelfriet en de wetenschapsfilosoof Herman de Regt op zondagmiddag 16 maart 2008 hielden in de Groene Engel. 

Richard Engelfriet en Herman de Regt bepleiten dat politici en overheden niet constant naar hun burgers moeten luisteren maar voorgenomen beleid daadwerkelijk gaan uitvoeren. Inmiddels is over veel issues wel bekend hoe de burgers denken en wat ze wel of niet willen. Zij stellen dat er niet langer getalmd kan of moet worden  door een zoveelste adviesgroep in het leven te roepen, een extra enquête te houden of met focusgroepen te werken. Hun advies is: schakel deskundigen in om de problemen aan te pakken en leg aan het einde van de regeerperiode verantwoording af en vraag dan om vertrouwen voor een volgende ronde (van vier jaar). Ga vooral tussentijds niet om de haverklap terug naar de burgers.
In hun boek Verkeerd Verbonden zeggen de auteurs het als volgt: “Omdat burgers voor hun veiligheid en welzijn in feite zijn overgeleverd aan de politiek, moeten de politici heldere keuzes presenteren, niet luisteren naar het volk maar naar de experts, hun rug recht houden en de consequenties van de stem van de kiezer aanvaarden.”

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Onmetelijke kwaliteit"

Terug naar jaarthemareeks op zondag