De econoom en milieuactivist Willem Hoogendijk was zondagmiddag 17 februari 2008 de spreker tijdens de derde lezing in de Blikopener Speciaal serie “Onmetelijke kwaliteit”.

Volgens Willem Hoogendijk voorkomt een economie gebaseerd op regio’s schadelijke effecten van globalisering. Na het Plan van de Arbeid van de jaren 30 is het, volgens hem, nu tijd voor een Plan van de Zinnige Arbeid dat moet aanzetten tot meer ecologische oftewel economische wijsheid en een zinvol bestaan.
Regionalisering betekent dat streken meer zelfvoorzienend moeten worden wat betreft basisbehoeften zoals voeding, water, energie, hergebruik en bouwmaterialen.
Voor goed begrip: deze activiteiten zijn niet tegen handel en mondialisering gericht, maar ter correctie ervan, ter wederzijdse gezondmaking.
Een omslag in de rijke landen naar kalmering zal volgens Hoogendijk ook een belangrijk signaal kunnen zijn naar opkomende landen - een beter, want indirect, signaal dan het opgeheven vingertje vanuit ons soort landen die zelf zijn rijk geworden met “uitbuiting en natuurverkrachting”.
Hoogendijks ideeën worden hem lang niet altijd in dank afgenomen. Ligt dat aan die ideeën of valt hierbij te denken aan de woorden, die de econoom Keynes zijn tijdgenoten in de jaren dertig van de vorige eeuw al voorhield: “De moeilijkheid zit hem niet in de nieuwe ideeën maar in het ontsnappen aan de oude die tot in de verste uithoeken van ons hoofd zitten”?

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Onmetelijke kwaliteit"

Terug naar jaarthemareeks op zondag