Jaap Dirkmaat, voorzitter van de vereniging Nederlands Cultuurlandschap gaf op zondagmiddag 16 december 2007 een lezing onder de titel “Onmetelijke Kwaliteit in het Nederlandse Cultuurlandschap”. 

Jaap Dirkmaat wil Nederland weer mooier maken. Volgens hem betekent een verder verval van het Nederlands landschap dat ons land een platte, uniforme aaneenschakeling van asfalt, beton en weiland wordt. Heggen en wallen zijn elementen in ons landschap, die vaak heel oud zijn en typisch voor de aanblik van Nederland en die moeten dan ook bewaard blijven. Bovendien zorgen historische landweren, Maasheggen, houtkades en tuunwallen voor behoud van biodiversiteit, omdat er tal van bijzondere vogels en insecten in wonen.
Zijn plannen kosten geld, veel geld. Er wordt een bedrag genoemd van zeker honderd miljoen euro. Bovendien kost verwezenlijking van de plannen veel tijd en moeite. De vraag, waarom en hoe hij “de gemiddelde Nederlander” en de beleidsmakers warm hoopt te krijgen voor deze kwaliteitsimpuls, zal tijdens deze middag zeker aan de orde komen.

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Onmetelijke kwaliteit"

Terug naar jaarthemareeks op zondag