Arnold Heertje - econoom, publicist, docent en columnist - hield op zondagmiddag 18 november 2007 zojn lezing in de Blikopener Speciaal reeks ‘Onmetelijke kwaliteit".

Tijdens zijn lezing zet Arnold Heertje zijn visie op economie uiteen, welke kort is samen te vatten in het volgende citaat:  “in mijn perspectief van de economische kosmos zijn arbeid en natuur, naast productiefactoren, ook consumptiegoederen. De denkfout [van een aantal moderne economen] vloeit voort uit het misverstand dat economie is beperkt tot de verzameling financiële transacties”. Zijn visie is later nog eens uitgebreid na te lezen, want iedereen die op deze zondag de lezing bezoekt krijgt na afloop gratis een exemplaar van Echte economie : een verhandeling over schaarste en over het geloof in leermeesters en lernen. Een boek van circa 150 pagina’s dat Arnold Heertje in 2006 schreef voor het Thijmgenootschap en ideeën bevat die tijdens de lezing ook aan bod komen.

Voor meer (uitgebreide achtergrond-) informatie klik hier

Terug naar thema "Onmetelijke kwaliteit"

Terug naar jaarthemareeks op zondag