Privacy & cookies

Privacy & cookies Privacyverklaring Bij de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) en via https://nobb.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De NOBB hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

Privacywetgeving
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
1.    wij via deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
2.    wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
3.    wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, voordat wij dit doen;
4.    wij ter bescherming uw persoonsgegevens passend beveiligen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
5.    u het recht heeft uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u lid bent bij de bibliotheek, onze website gebruikt, geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven, een contactformulier op de website
invult, een toegangsbewijs koopt voor een van onze evenementen en gebruik maakt van het portaal ‘Mijn menu’ verkrijgen, verwerken en gebruiken wij bepaalde gegevens van u. Ook persoonsgegevens.

Wij bewaren, gebruiken en verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons geeft tijdens het gebruik van bovenstaande diensten. Bij opgaaf
is dan ook duidelijk waarom ze aan ons worden verstrekt en ze worden ook alleen daarvoor gebruikt.
 
Onderstaande gegevens bewaren, gebruiken en verwerken we:
-    NAW gegevens, met gekoppelde gebruikersnaam
-    Telefoonnummer
-    Factuuradres en betalingsgegevens
-    Emailadres
-    Aanspreekvorm/Geslacht

Besturingssysteem (in onze Google Analytics wordt duidelijk met welke internetbrowser u onze website bezoekt, dit blijft echter anoniem, uwIP-adres wordt dus niet vastgelegd.)
 
Registreren
Soms moet u zich bij ons eerst registreren, zoals bij Mijn Menu. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Uw computer heeft de mogelijkheid om deze inloggegevens te onthouden, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Het is aan u of u gebruik maakt van deze optie.

Toegang tot uw gegevens
Via Mijn Menu heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf uw informatie kunt beheren.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. *

Op de hoogte
Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we u op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
-    per post
-    per e-mail
Natuurlijk kunt u ons ook volgen via diverse Social Media. Het gebruik van de Social Media buttons op onze website wordt later toegelicht.

Contactformulier
Via de website kunt u vragen stellen middels een contactformulier. U voert daarbij gegevens in. Om het antwoord op uw vraag zo goed en zo snel mogelijk te kunnen geven zijn verschillende velden verplicht om in te vullen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard, maar alleen zolang als het nodig is om de volledige beantwoording en afhandeling te verzorgen.Uw telefoongesprek met de bibliotheek kan worden opgenomen om de kwaliteit van de gesprekken te monitoren en te verbeteren.

Nieuwsbrief
Wij bieden een digitale nieuwsbrief. Daarmee sturen we abonnees informatie over onze producten en/of diensten. U abonneert zich op de nieuwsbrief
wanneer u lid wordt van de bibliotheek. Daarmee wordt uw e-mailadres met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Ook als niet-lid kunt u op de hoogte blijven en u abonneren op de nieuwsbrief.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
In eerste instantie worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Wanneer we dit wel doen zijn er twee redenen.

Wettelijk
Ten eerste moeten wij, wettelijk gezien, gegevens overhandigen wanneer de autoriteiten daar een bevel voor geven. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of deze geanonimiseerd zijn is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen geen gegevens terughalen.

Mochten wijzelf een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst hebben, dan kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Zo blijft onze omgeving veilig voor iedereen.  

Optimale dienstverlening
Ten tweede houden wij onze dienstverlening optimaal door samen te werken met derden. Sommige partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wanneer
u een reservering plaatst en het boek is niet beschikbaar binnen de NOBB, dan kijken we daarbuiten. Op dat moment delen wij uw gegevens met een andere bibliotheek. Op deze manier wordt u optimaal geholpen. Ook software die wij gebruiken wordt geleverd door derden. Zoals wij in het
eerste kopje aangaven zit het in onze basisprincipes (Privacywetgeving #4) dat we van onze partners eisen dat zij uw persoonsgegevens passend beveiligen.

Koninklijke Bibliotheek
Onder het kopje van optimale dienstverlening valt ook onze samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. Als lid van de NOBB kunt u gebruik maken van
verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl
worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden.
Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks
contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Social Media
Op onze website ziet u buttons van Social Media, daarmee kunt u onze content delen via uw eigen Social Media. Op dat moment vallen uw activiteiten onder het privacybeleid van die organisaties. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.

Websites van derden
Op onze website staan linken naar andere websites, zo staan wij ook vermeld op andere websites, die niet van ons zijn. Het is goed om te weten dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op de NOBB en nobb.nl.
Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u daar gebruik van maakt.

Beveiliging
Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Wanneer u op onze website persoonsgegevens invoert is er sprake van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Daarmee wordt
    alle informatie tussen u en onze website afgeschermd.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zo lang we de gevraagde dienst(en) aan u leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar om te voldoen aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).
De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd zeven jaar bewaard, omdat we de fiscale plicht hebben om tot zeven jaar terug betaalgegevens te
kunnen overleggen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

  • We begrijpen dat u misschien vragen heeft. Neem daarom gerust contact met ons op wanneer u:
  • vragen heeft over ons privacybeleid
  • u uw gegevens wilt inzien
  • uw gegevens wilt wijzigen
  • een gegevensexport wilt voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken
  • de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons, wilt beperken

Bij de laatste vier punten vragen wij u om zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Noord Oost Brabantse Bibliotheken
Raadhuislaan 10
5341 GM OSS
AVG@nobb.nl
0412 622618

Bezoekt u een van onze activiteiten?
Tijdens de evenementen die bij een van de vestigingen van de NOBB plaatsevinden maken we foto's en filmpjes. Deze gebruiken we alleen voor onze eigen Social Media, website en verslagen. Wanneer u niet op de foto of film wilt kunt u dat tijdens de activiteit laten weten.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Zoals we eerder aangaven eisen wij van onze partners dat ze de persoonsgegevens beveiligen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken, dat staat ook onder het volgende kopje ‘Google Analytics’.

Wanneer u op dat moment niet akkoord gaat met het plaatsen van onze cookies, houdt u er dan rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan
niet meer optimaal werkt. Mijn Menu werkt bijvoorbeeld niet zonder deze cookies.Wanneer u vragen heeft over persoonsgegevens gekoppeld
aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website en online diensten kunnen blijven verbeteren. Wij blokkeren het meezenden van persoonlijke IP-adressen en delen geen gegevens met Google. Zo houden we Google Analytics privacyvriendelijk. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

YouTube
plaatst geen cookies op onze website. Wij maken sinds kort gebruik van de privacyvriendelijke versie die YouTube aanbiedt. YouTube slaat pas informatie op wanneer u een video op onze site bekijkt. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.