Media zijn overal en de impact hiervan wordt steeds groter. De huidige media bieden alle mogelijkheden om zelf actief deel te nemen en informatie aan te bieden. Denk aan het maken en bezoeken van websites, het spelen van online games, het maken van filmpjes, chatten en het deelnemen aan allerlei online netwerken.

Omgaan met media
Het is belangrijk om kritisch met media om te kunnen gaan en de kansen te benutten die media bieden, zodat je actief en maatschappelijk kun deelnemen aan onze samenleving.

Aan de slag
Kijk bij ons onderwijsaanbod voor het mediawijsheidsaanbod in jouw bibliotheek!