De Bibliotheek op school

Basisscholen, gemeenten en bibliotheken slaan op verschillende plaatsen de handen ineen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het gaat om een structurele meerjarige samenwerking, vooral gericht op het bevorderen van leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het verbeteren van informatie- en mediavaardigheden van basisschoolleerlingen.

Door een gezamenlijke aanpak op te stellen en diensten en programma’s te gebruiken die hun nut hebben bewezen, wordt er in school een zo ideaal mogelijke lees- en mediaomgeving tot stand gebracht. Een omgeving waarin lezen en nieuwe media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.

Kortom: de Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbeteren van de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van bassischoolleerlingen. En dat eerste is essentieel.
Taalvaardigheid is immers dé bepalende factor voor succes op school. Ter illustratie: door een kwartier vrij lezen per dag, leert een kind maar liefst duizend nieuwe woorden per jaar!

Op maandag 25 februari 2013 is de eerste Bibliotheek op School geopend op basisschool De Kreek'l in Reek. Het nieuwe bibliotheekpunt is bedoeld voor leerlingen van zowel de Kreek'l als LZK-school De Vlinder.

Er komen ook Bibliotheek op School-punten in Vorstenbosch, Loosbroek, Herpen en Megen en later komt deze voorziening ook op scholen in Oss en Veghel.

Voor meer informatie: neem contact op met je plaatselijke bibliotheek.