Afdrukken

Aanbod voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Oss, Berghem, Haren, Macharen en Megen 2016-2017

Dit programma is hier te downloaden (aanbod 2017-2018 volgt binnenkort)

Inleiding
Voor u ligt het programma 2016/2017 van de Openbare Bibliotheek Oss voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. Het jeugdbibliotheekwerk van de Bibliotheek Oss kent twee hoofddoelen:

* leesbevordering

* mediawijsheid en media-educatie


Leesbevordering
Leesbevordering is een belangrijke cultuur-politieke opdracht. Plezier in lezen moet met het oog op ontspannend en functioneel lezen gestimuleerd blijven. De “ontlezing” in de samenleving moet worden tegengegaan. Leesbevordering richt zich op de lees- en taalvaardigheid van kinderen. De bibliotheek wil op laagdrempelige wijze het leesplezier en de leesvaardigheid van de kinderen vergroten. Het gaat daarbij ook om het inlopen van taalachterstanden en het stimuleren van hun taalontwikkeling en woordenschat.


Mediawijsheid en media-educatie
Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderende en fundamenteel gemedialiseerde wereld.
Voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het onderwijs werkt de bibliotheek ondersteunend en verrijkend. Onder de mediawijze functie van de bibliotheek vallen alle activiteiten die het aanleren van vaardigheden en kennis tot doel hebben.
Doel is bibliotheekgebruikers en gebruikersgroepen in de gelegenheid te stellen op laagdrempelige wijze zich mediawijsheid eigen te maken, kennis en vaardigheden aan te leren op diverse gebieden, de weg te leren in de dienstverlening van de bibliotheek en ondersteund te worden bij eigen media-educatieve activiteiten.