In 2014 namen de bibliotheken in de regio Noord Oost Brabant het initiatief voor KennisMakers.
KennisMakers zijn mensen die op een bepaald terrein over veel kennis beschikken en dit willen delen met andere mensen, die open staan om daar kennis van te nemen. Sinds die tijd zijn in deze regio tientallen bijeenkomsten georganiseerd. Vaak eenmalig, maar soms iets langduriger. Onze ervaring is nu ruim twee jaar later dat veel mensen hun kennis graag willen delen. En dat er aan de andere kant een publiek voor is.

Vanaf deze pagina kunt u doorklikken naar verschillende plekken op deze website. KennisMakers die daarvoor open staan worden hier samengebracht. Ze stellen zich kort aan u voor. Indien u in contact wilt komen met een kennisMaker: gelieve u te wenden tot het inlichtingenbureau van uw lokale bibliotheek. Medewerkers van de bibliotheek spelen uw opmerking door naar de Kennismaker. Hij of zij zal vervolgens met u contact opnemen en proberen in te gaan op uw vraag of opmerking.


Klk hier voor KennisMakers die werkzaam zijn binnen de samenwerkende Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Klik hier voor informatie om u als KennisMaker aan te melden: Ben jij een KennisMaker?