Adam Grant is een jonge Amerikaanse psycholoog die onderzoek doet naar succes, werkmotivatie, geven, creativiteit et cetera. In februari 2016 sprak hij over de verrassende gewoontes van originele denkers: The surprising habits of original thinkers. Een talk die al bijna door 1,1 mensen is bekeken (1.073.108 views op 7 april 2016). Een prima TED-talk. Duurt ruim vijftien minuten. Hij geeft drie redenen waarom originele denkers/doeners vaak succesvol zijn. Deze TED-talk heeft natuurlijk een relatie met een recent verschenen boek: Originals: How Non-Conformists Move the World. Verscheen dit jaar; is nog niet beschikbaar in een Nederlandse vertaling.

Wel kwam in 2013 Geven en nemen : de verborgen dynamiek van succes uit. Een boek dat hij in zijn TEDtalk niet noemt, maar daar toch bij aansluit. In dat boek draait het om drie soorten mensen: gevers, nemers en mensen die matchen. En wat blijkt? Gevers zijn gemiddeld genomen succesvoller.

The surprising habits of original thinkers

Reden 1. Originals are late to the party
Oftewel: originele denkers/doeners zijn geboren uitstellers. Zijn altijd te laat om een bepaalde opdracht op tijd af te hebben of in te leveren. Niet omdat ze lui zijn. Verre van. Creatieve mensen blijken - uit door Adam Grant gedaan onderzoek - goed in ideeën bedenken, maar moeten er lang op kauwen. Het nog eens vanuit een ander perspectief bekijken. Zijn niet gauw tevreden met de eerste inval. Waardoor het soms (vaak?) beter wordt. Enkele quotes (in het Nederlands) uit de TED-talk:
Jij noemt het uitstellen, ik noem het denken.
Uitstellen is de pest voor je productiviteit, maar het kan een zegen zijn voor je creativiteit.
Wat je ziet bij veel originelen is dat ze snel beginnen maar traag afmaken.

Reden 2. Originals feel doubt and fear
Opmerkelijk. Je zou verwachten dat grote geesten geen twijfel of angst kennen. Integendeel, stelt Adam Grant. Ze zitten vol twijfel. Vervolgens komt hij met twee soorten twijfel aanzetten: zelf-twijfel én idee-twijfel. De eerste vorm (zelf-twijfel) werkt verlammend. Ik kan het niet, dus stop ik er maar mee! De tweede soort (idee-twijfel) geeft daarentegen energie. Waardoor je steeds bezig blijft doorgaan met je idee. Denkt er over na. Wil het uitproberen, verfijnen.
Creatieve, originele mensen vallen niet in de val dat ze aan zichzelf twijfelen. No way, ze zijn vooral met idee-twijfel bezig. Hij laat een plaatje zien met een aantal stappen in een creatief proces. De kunst is dus niet te om te gaan denken: 'I am crap'. Ik ben waardeloos. Enkele quotes:
Het gaat erom dat je het initiatief neemt om dingen in twijfel te trekken en te zoeken naar iets beters.
Als je twijfel voelt, laat het toe.
Originelen hebben ook angst, maar ze zijn bang om te falen. Maar ze verschillen van ons doordat ze nog banger zijn om het niet te proberen.
Goed nieuws voor ons niet originelen: je wordt niet beoordeeld op je slechte ideeën.
Als je over alle vakgebieden heenkijkt, zie je dat de greatest originals het vaakst falen, omdat zij het meeste proberen.

Reden 3. Originals have lots of bad ideas
Creatievelingen hebben veel verkeerde of slechte ideeën, maar  ... De kern van zijn verhaal: indien je niets bedenkt of uitprobeert zal er ook nooit een briljant idee ontstaan. Hij verwijst bijvoorbeeld naar Bach, Mozart en Beethoven. Die hebben veel gecomponeerd en sommige werken zijn klassiek geworden; het gros niet. Bij dit argument komen meteen de naam Malcolm Gladwell op. Die vooral bekend is geworden door 'zijn' verhaal over de tienduizend uur. Een verhaal dat hij ontleend heeft aan onderzoek van de Zweedse psycholoog Anders Ericsson. Boek: Uitblinkers (2008). Succesvolle mensen kunnen dat alleen worden door er veel energie in te steken. Zeg tienduizend uren ermee bezig zijn. Voetballen, pianospelen, schaken, lesgeven of collectioneren. Inmiddels wordt bij dit inzicht vraagtekens gezet, bijvoorbeeld Why Gladwell's 10,000-hour rule is wrong. Maar Adam Grant sluit hier impliciet wel bij aan: succesvolle, creatieve mensen steken er gemiddeld veel tijd in en het gros van de tijd lukt het ook hen niet. Enkele quotes:
When you feel doubt, don't let it go! / Als je twijfelt, laat die dan niet los.
... angst koesteren om iets niet te proberen en dat je veel slechte ideeën nodig hebt om een paar goede te vinden.

Enkele andere boeken over creativiteit
Jonah Lehrer. Imagine : hoe creativiteit werkt (2012)
Ken Robinson. Het element : als passie en talent samenkomen (2009)
Seth Godin. The Icarus deception : how high will you fly? (2012)
Seth Godin. What to do when it's tour turn (and it always is your turn) (2014)
Nolan Bushnell. Op zoek naar de nieuwe Steve Jobs (2013/2014)
Steven Johnson. Briljante ideeën: hoe kom je erop? : innovatief denken kun je leren (2010/2011)
of klik hier voor een overzicht

(donderdag 7 april 2016)
Hans van Duijnhoven

Startpagina TED