Ideas worth spreading. Dit motto van TED wordt vergezeld van een *.
Die * staat voor 'Or at least arguing about'. Een mooie, realistische toevoeging. Niet iedereen zal het altijd eens zijn met wat wordt aangedragen.

Begin februari mocht in Vancouver Al Gore aantreden. En werd zijn The case for optimism on climate change (duur: 25:20 en 321.993 views op 28-2-2016) kort daarna al online gezet. Zijn verhaal zal nog steeds door sommige (Amerikaanse) politici en klimaatsceptici worden betwist, maar ik vermoed dat de meeste kijkers mee willen gaan in zijn verhaal. Een optimistisch verhaal. Tjokvol data die zijn boodschap illustreren. Het lijkt - natuurlijk - veel op zijn Inconvenient truth (uit 2006), zijn eerste TEDTalk (Al Gore over het afwenden van de klimaatcrisis, duur: 16:17 en 2.990.640 views op 28-2-2016) en zijn tweede TEDtalk (Nieuwe ideeën over de klimaatcrisis uit 2008) (duur: 27:54 en 1.549.912 views op 28-2-2016).

De kern van zijn verhaal was én is dat we als mensheid aan de bak moeten. We moeten echt stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Er is overweldigend bewijs dat ons klimaat wel degelijk aan het veranderen is. Met veel vervelende bij-effecten. Het goede nieuws is dat we als mens(heid) volop bezig zijn om afscheid te nemen van onze fossiele verslaving. Het is uiteraard een Amerikaans perspectief. Al Gore merkt niet op dat we in Nederland minder hard bezig zijn.

Hij stelt in zijn ruim twintig minuten durende talk drie vragen. En geeft op alle drie een 'yes'. 

Do we really have to change? 
Can we change?
Will we change?


Raam van Overton
en zinloosheid van links-rechts denken

Aan het eind van zijn verhaal citeert hij een regel van de Amerikaanse dichter Wallace Stevens: "After the final no there comes a yes, and on that yes the future world depends." 

Uit: The well dressed man with a beard (1942)

"Na de laatste nee komt een ja, en van dat ja hangt de toekomst van de wereld af."

Een regel die een perfecte illustratie is van wat Al Gore samen met duizenden anderen op dit specifieke thema hebben gedaan. Steeds vragen stellen bij de bestaande status quo. Moeten we niet stoppen met fossiele brandstoffen? Werk maken van een andere manier om onze energie op te wekken? Als mensheid begrijpen dat we als mens een ramp over ons zelf aan het afroepen zijn? Hij memoreert aan het slot burgers die zich bezig hielden met afschaffing van slavernij, het recht voor vrouwen om ook te mogen stemmen, gelijke rechten voor negers, afschaffing van apartheid en de strijd voor gelijke rechten voor homoseksuelen. Keer op keer kregen die mensen, in hun tijd, het lid op de neus: 'Nee!' Het is ondenkbaar wat jullie voorstellen. het deugt niet. Het kan niet. Maar ze bleven de bestaande machten met hun mitsen en maren bestoken, totdat ze op zeker moment het gelijk (van de geschiedenis) aan hun zijde kregen. 

Ook memoreert hij ergens dat deze transitie los zou moeten staan van partijpolitiek. Hij weet dat veel Amerikaanse burgers dit ook zo willen en roept impliciet politici - die dit nog niet zien - op van mening te veranderen. De reden is in zijn ogen redelijk simpel; heeft te maken met geld. Zeer binnenkort zal het (veel) goedkoper zijn om onze energie te betrekken via zonnecellen en windmolens. Waardoor de noodzaak om fossiele brandstoffen te gebruiken vanzelf weg zal vallen. 

Enkele boeken
Al Gore. Een ongemakkelijke waarheid : het gevaar van de klimaatverandering (2007)
Al Gore. Onze keuze : een actieplan om het klimaat te redden (2009)
Al Gore. De aanval op redelijkheid (2007)
# - Klimaatverandering : wat zijn de gevolgen? (2015)
Paul Gilding. Helden uit noodzaak : hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden (2012)

DVD: # - The age of stupid (2009) (Franny Armstrong)

Artikel: You can blow out a candle/But you can't blow out a fire (december 2015)


(zondag 28 februari 2016)
Hans van Duijnhoven


Startpagina TED