NOBB

?

Tijdelijk geen catalogus

Attentie!

Dit weekend worden er werkzaamheden aan ons bibliotheeksysteem verricht. Het is daarom enige tijd niet mogelijk om onze catalogus op de website én onze bibliotheek-app te gebruiken op een deel van de zaterdag en een deel van de zondag.

Naar verwachting zullen op zaterdag vanaf 17.00 uur de catalogus en de bibliotheek-app niet beschikbaar zijn. Vanaf zondag 25 juni zijn de catalogus en app omstreeks 12.00 uur weer beschikbaar.

Excuses voor de overlast.

Beleidsplan

Inleiding beleidsplan 2016-2020

Het voorliggende beleidsplan is een vervolg op het beleidsplan ‘De bibliotheek als gids’ 2012-2016. We blikken terug op de afgelopen periode en kijken vooruit. De periode waar we op terugkijken was de periode waarin de nieuwe wet op het openbare bibliotheekwerk van kracht werd. In deze wet zijn de vijf functies van de openbare bibliotheek vastgelegd: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat; laten kennis maken met kunst en cultuur. Deze functies zitten al diep geworteld in onze programmering. De gekozen koers binnen onze bibliotheken sluit goed aan bij de wet.

Wij zien het als een belangrijke taak om het beleid van onze bibliotheken zo veel mogelijk af te stemmen op het beleid van onze vijf gemeenten. De bibliotheek als partner van de gemeente, met een lokale agenda als leidraad in beleid en programmering. Die agenda maken we samen met onze gemeenten. Dat gaan we de komende periode nog verder vormgeven.


Download Beleidsplan 2016 - 2020

 

Spannende Boeken Weken

Homo Deus - Leest u ook mee?

Gratis online cursussen

Biebleden gratis naar Kunstbeurs