Rechtspraak in bedrijf: interactieve lezing over de strafrechtspraak in Nederland door Mr. Rob Cremers

Rechtspraak in bedrijf: interactieve lezing over de strafrechtspraak in Nederland door Mr. Rob Cremers
Van Ma 03 Jun 20:00 tot Ma 03 Jun 22:00

Rechtspraak in bedrijf
Onder dit motto verzorgt mr. Rob Cremers op maandag 3 juni a.s. in de bibliotheek te Heesch een interactieve lezing over de strafrechtspraak in Nederland.

Mr. Rob Cremers
Mr. Cremers (1957) is vanaf 1990 in diverse functies werkzaam geweest in de rechtbank Oost-Brabant (onder meer als rechter, kantonrechter te ’s-Hertogenbosch en Helmond en persrechter) en werkt momenteel als raadsheer in het gerechtshof te ’s Hertogenbosch in het team handelsrecht. Hij neemt u mee op verkenning door een Nederlandse strafzaak. Wat is de taak van de strafrechter, het doel van het strafrecht? Hoe verloopt hier een strafproces? Welke partijen spelen daarin een rol? Hoe komt de rechter tot een beslissing? Hoe komt U tot een beslissing…?

Strafrechtspraak; interactief
Na een inleiding over de organisatie van de rechtspraak en de plaats daarin van het strafrecht, zal mr. Cremers u aan de hand van een geschetste zaak uitdagen om de discussie aan te gaan met hem en uw medebezoekers. Hoe moeten we de feiten interpreteren? Wat is “de waarheid”? Welke omstandigheden wegen mee bij de strafbepaling? Mocht u zelf vragen hebben over de strafrechtspraak in het algemeen, dan is er ook gelegenheid om daarover in gesprek te gaan.

Wilt U een kijkje krijgen in de keuken van de strafrechtspraak? Dan bent u van harte welkom op maandag 3 juni a.s. in de bibliotheek te Heesch. De lezing begint om 20.00 uur.
Graag aanmelden, via ons aanmeldformulier of aan de balie van de bibliotheek, zodat we weten hoeveel gasten we kunnen verwachten.

 

Geef een beoordeling

Deel deze activiteit met anderen